ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο αντίκτυπος του πολέμου στα παιδιά και τις οικογένειές τους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο αντίκτυπος του πολέμου στα παιδιά και τις οικογένειές τους Κατανόηση και διαφοροποίηση των επιπτώσεων στους πολίτες. Βήμα 1: Δημιουργήστε μία λίστα των πραγμάτων που χρειάζονται τα παιδιά για να έχουν μία καλή ζωή. Ποιες ανάγκες τους είναι πιο...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο Πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συσχέτισή τους με τις βίαιες συγκρούσεις: Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά καταπατώνται σε ένοπλες...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Με τι σχετίζονται οι σοβαρές συγκρούσεις και ο πόλεμος;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Με τι σχετίζονται οι σοβαρές συγκρούσεις και ο πόλεμος; Αξιοποιώντας την κριτική σκέψη για την κατανόηση των αιτιών των διεθνών συγκρούσεων και πολέμων Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Μεγάλα χαρτιά χαρτοπίνακα Χρωματιστά στυλό Χαρτάκια post-it Tablets και...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παγκόσμιες συγκρούσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παγκόσμιες συγκρούσεις Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Αντίγραφο του «Στιγμιότυπου της παγκόσμιας κατάστασης της ειρήνης» (“Snapshot of the global state of peace”) http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf Χρωματιστά...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων Και Συζήτηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων Και Συζήτηση Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες. Δώστε σε κάθε ομάδα μία δήλωση, π.χ. «Είμαι μία γυναίκα που δουλεύει σε γραφείο και της έχουν πει ότι δεν μπορεί πια να δουλεύει εκεί γιατί είναι έγκυος», «Όλοι οι άνθρωποι πρέπει...