ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παγκόσμιες συγκρούσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παγκόσμιες συγκρούσεις

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Αντίγραφο του «Στιγμιότυπου της παγκόσμιας κατάστασης της ειρήνης» (“Snapshot of the global state of peace”) http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf
 • Χρωματιστά μολύβια (πράσινο και κόκκινο)
 • Χαρτάκια post-it
 • Μεγάλα χαρτιά χαρτοπίνακα

Διάρκεια:

45 λετπά

Περιγραφή δραστηριότητας σε βήματα:

 1. Ομαδική εργασία: Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες. Ζητήστε τους να συζητήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:

A) Ποιες χώρες θεωρείτε πιο ειρηνικές; Γιατί;
B) Ποιες χώρες θεωρείτε λιγότερο ειρηνικές; Γιατί;

 1. Σημειώστε τις χώρες σε έναν κενό χάρτη.
 2. Τοποθετήστε τα χαρτάκια post-it στο χαρτί με τον κενό χάρτη και κρεμάστε το στον τοίχο.
 3. Η κάθε ομάδα εξηγεί την επιλογή των χωρών που έκανε.
 4. Ελέγξτε τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το αντίγραφο του Στιγμιότυπου.
 5. Ονομάστε τις χώρες που δεν βρήκατε στην ερώτηση Α.
 6. Δημιουργήστε μία λίστα με τις 10 πιο ειρηνικές και τις 10 λιγότερο ειρηνικές χώρες σύμφωνα με το στιγμιότυπο
 7. Σημειώστε τις χώρες σε έναν κενό χάρτη (ειρηνικές = πράσινο, λιγότερο ειρηνικές = κόκκινο)