ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ταυτότητα Φύλου και οπτικοακουστικό υλικό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ταυτότητα Φύλου και οπτικοακουστικό υλικό Περίληψη: Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου μέσω της μουσικής και του...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από το επάγγελμα;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από το επάγγελμα; Περίληψη: Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν στερεότυπα που αφορούν «γυναικείες» και «ανδρικές» δουλειές. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Χαρτί Στυλό Χαρτοπίνακας παρουσίασης/Πίνακας μαρκαδόρου/Πίνακας κιμωλίας...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Που στέκομαι;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Που στέκομαι; Προσαρμόστηκε από την άσκηση ‘Where Do You Stand?’ από το εγχειρίδιο Compasito. Διατίθεται στον σύνδεσμο http://www.eycb.coe.int/compasito/ Περίληψη: Οι μαθητές/-ριες θα εκφράσουν τη γνώμη τους για τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και θα...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη περιπτώσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη περιπτώσεων Περίληψη: Οι μαθητές/-ριες θα αναλύσουν περιπτώσεις με στόχο να διερευνήσουν και να καταπολεμήσουν τα έμφυλα στερεότυπα και την ομοφοβία. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Οι περιπτώσεις προς μελέτη σε μία παρουσίαση PowerPoint Διάρκεια: 55...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδραστική θεωρία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδραστική θεωρία Περίληψη: Οι μαθητές/-ριες θα εξοικειωθούν με τους όρους «έμφυλα στερεότυπα» και «ταυτότητα φύλου», καθώς και με ορισμένα χαρακτηριστικά του φαινομένου. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Ηλεκτρονικός υπολογιστής Προσβαση στο διαδίκτυο...