ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

Ιταλία

Ιστοσελίδα

BLINC – Blended Learning Institutions Cooperative

Γερμανία

Ιστοσελίδα

Sebastian Schwäbe

Merseyside Expanding Horizons

Ιστοσελίδα

KMOP – Social Action
and Innovation Center

Ελλάδα

Ιστοσελίδα

Antonia Torrens

Mhtconsult ApS

Δανία

Ιστοσελίδα

Henning Schultz

Compass gmbh

Αυστρία

Fondazione Hallgarten Franchetti
Centro Studi Villa Montesca

Ιταλία

Ιστοσελίδα

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή να μας επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες;

Συντονιστής – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία

antonella.alessi@danilodolci.org