ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο αντίκτυπος του πολέμου στα παιδιά και τις οικογένειές τους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο αντίκτυπος του πολέμου στα παιδιά και τις οικογένειές τους

Κατανόηση και διαφοροποίηση των επιπτώσεων στους πολίτες.

Βήμα 1: Δημιουργήστε μία λίστα των πραγμάτων που χρειάζονται τα παιδιά για να έχουν μία καλή ζωή. Ποιες ανάγκες τους είναι πιο σημαντικές;

Βήμα 2: Συγκρίνετε τη λίστα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.

Χρειάζεται να εμπλουτίσετε την αρχική σας λίστα;

Ποια δικαιώματα και ποιες ανάγκες πιστεύετε ότι καταπατώνται σε περίοδο πολέμου;

 Περιγράψτε τους κανόνες του πολέμου – Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο  

Δημιουργήστε μία λίστα με παραβάσεις σε περίοδο πολέμου:

Ποιες επιπτώσεις είναι οι πιο σοβαρές;

Ποιες επιπτώσεις είναι οι πιο διαρκείς;

Χωρίστε τις παραβάσεις σε κατηγορίες (π.χ. σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές κτλ.)

Δείτε το video: