Διαθέσιμος ο Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) για καθηγητές/τριες

Διαθέσιμος ο Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) για καθηγητές/τριες

Είσαι καθηγητής/τρια, εκπαιδευτής/τρια, επαγγελματίας στον χώρο της εκπαίδευσης ή απλά ενδιαφέρεσαι να βελτιώσεις τις δεξιότητες κριτικής σκέψης; Η ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος PRACTICE, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ, ανέπτυξε μια σειρά διαδικτυακών Ανοιχτών...