ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Με τι σχετίζονται οι σοβαρές συγκρούσεις και ο πόλεμος;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Με τι σχετίζονται οι σοβαρές συγκρούσεις και ο πόλεμος;

Αξιοποιώντας την κριτική σκέψη για την κατανόηση των αιτιών των διεθνών συγκρούσεων και πολέμων

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Μεγάλα χαρτιά χαρτοπίνακα
 • Χρωματιστά στυλό
 • Χαρτάκια post-it
 • Tablets και πρόσβαση στο διαδίκτυο

Διάρκεια:

1 ½ έως 2 ½ ώρες 

Περιγραφή δραστηριότητας σε βήματα:

 1. Συμφωνήστε στους ορισμούς: Καταιγισμός ιδεών

Για παράδειγμα: Πόλεμος είναι η χρήση βίας και δύναμης σε μία ένοπλη σύγκρουση.  

Σοβαρή κρίση είναι μία έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε χώρες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένοπλη δράση.

 1. Οι μαθητές/-ριες συζητούν σε ομάδες τα αίτια των σοβαρών συγκρούσεων και των πολέμων.
 2. Κάθε αίτιο γράφεται σε ένα χαρτάκι post-it ή σε ένα κομμάτι χαρτί. Κάθε ομάδα εξηγεί τις επιλογές της και τοποθετεί τα χαρτάκια σε ένα μεγάλο χαρτί στον τοίχο.
 3. Συζητήστε τον τρόπο ομαδοποίησης των αιτίων σε κατηγορίες. Εάν είναι εφικτό, με όλη την τάξη να στέκεται μπροστά από τον πίνακα. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξετε να δημιουργήσετε μία αφίσα με κατηγορίες.
 4. Τοποθετήστε τα post-it στις αντίστοιχες κατηγορίες.
 5.  Κάθε ομάδα επιλέγει μία σοβαρή σύγκρουση ή έναν πόλεμο. Μπορούν να συμπεριλάβουν κάποια σύγκρουση ή κάποιον πόλεμο που έχουν διδαχθεί παλαιότερα.

 6. Οι ομάδες προτείνουν αιτίες για τη σύγκρουση/τον πόλεμο που έχουν επιλέξει και εξηγούν την επιλογή των αιτιών.

Μεθοδολογικές προτάσεις για τον/την εκπαιδευτικό

Παραδείγματα αιτιών μπορεί να είναι τα εξής:

Οι φιλοδοξίες ατόμων ή ομάδων για εξουσία, το οικονομικό όφελος, ο εθνικισμός, η εθνική άμυνα, η ανισότητα (πολιτική, κοινωνική και οικονομική), η φτώχεια, η υψηλή ανεργία, η καταπίεση κτλ.

Παραδείγματα κατηγοριών αιτιών μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

 • Εδαφικές διαμάχες
 • Πολιτική και ιδεολογία
 • Πρόσβαση σε πόρους (π.χ. νερό, λάδι, μέταλλα κτλ.)
 • Η πολιτικοποίηση εθνοτικών/πολιτισμικών/θρησκευτικών ταυτοτήτων

Μπορείτε να δείξετε video από το You tube ή να γράψετε/διαβάσετε σύντομες περιγραφές, όπως η εξής: https://www.weforum.org/agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-political-tool/  

Παραδείγματα video