ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Παιχνίδι Ρόλων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Παιχνίδι Ρόλων Μία χρήσιμη μέθοδος για την εξάσκηση της κριτικής σκέψης σε μία ομάδα, η οποία περιλαμβάνει την έναρξη παράλληλων διαδικασιών σκέψης με βάση το παιχνίδι ρόλων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εύκολη διερεύνηση της υπόθεσης από διαφορετικές...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Μέθοδος Δικηγόρου Του Διαβόλου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Μέθοδος Δικηγόρου Του Διαβόλου Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται και εργάζονται σε ζεύγη. Δύο καρέκλες τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. Κάθε άτομο κάθεται στην καρέκλα του, απέναντι από το άλλο άτομο. Το ένα άτομο επιλέγει τη μία πλευρά του...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Σιωπηλή Μέθοδος Συζήτησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Σιωπηλή Μέθοδος Συζήτησης Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει ένα θέμα προς συζήτηση γράφοντάς το με κεφαλαία γράμματα σε ένα χαρτί, το οποίο τοποθετεί στο πάτωμα. Οι μαθητές/-ριες γράφουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, μπορεί να είναι μία λέξη σχετική...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Καθοδηγούμενη Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων (Debate)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Καθοδηγούμενη Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων (Debate) Γρήγορη αντιπαράθεση επιχειρημάτων Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει στην τάξη μία δήλωση που σχετίζεται με το επιλεγμένο θέμα. Οι δηλώσεις θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές, αλλά επιλεγμένες, ώστε να...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Καθοδηγούμενος Καταιγισμός Ιδεών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Καθοδηγούμενος Καταιγισμός Ιδεών Κυκλικός ενιαίος καταιγισμός ιδεών Οι μαθητές/-ριες σχηματίζουν ένα κύκλο. Ο/Η πρώτος/-η μαθητής/-ρια μιλάει και εκφράζει την άποψή του/της σχετικά με το θέμα. Ο/Η επόμενος/-η μαθητής/-ρια συνεχίζει λέγοντας κάτι το...