Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού)

Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού)

Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού) Σχεδιάστε ένα δέντρο που θα αντιπροσωπεύει την προσωπική σας κουλτούρα. Προσπαθήστε να βρείτε και να γράψετε όρους που αντιπροσωπεύουν το πολιτισμικό σας υπόβαθρο για τα ακόλουθα τρία μέρη του δέντρου...
Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού)

Άσκηση 2: Διαπολιτισμική ευαισθησία

Άσκηση 2: Διαπολιτισμική ευαισθησία Σε αυτή την άσκηση, θα παρουσιάσουμε το μοντέλο διαπολιτισμικής ευαισθησίας που εισήγαγε ο Bennett. Προτού το κάνουμε αυτό, θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους/-ες σας: Να γράψετε τον δικό σας ορισμό για την έννοια της διαπολιτισμικής...