ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο αντίκτυπος του πολέμου στα παιδιά και τις οικογένειές τους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο αντίκτυπος του πολέμου στα παιδιά και τις οικογένειές τους Κατανόηση και διαφοροποίηση των επιπτώσεων στους πολίτες. Βήμα 1: Δημιουργήστε μία λίστα των πραγμάτων που χρειάζονται τα παιδιά για να έχουν μία καλή ζωή. Ποιες ανάγκες τους είναι πιο...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο Πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συσχέτισή τους με τις βίαιες συγκρούσεις: Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά καταπατώνται σε ένοπλες...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Με τι σχετίζονται οι σοβαρές συγκρούσεις και ο πόλεμος;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Με τι σχετίζονται οι σοβαρές συγκρούσεις και ο πόλεμος; Αξιοποιώντας την κριτική σκέψη για την κατανόηση των αιτιών των διεθνών συγκρούσεων και πολέμων Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Μεγάλα χαρτιά χαρτοπίνακα Χρωματιστά στυλό Χαρτάκια post-it Tablets και...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παγκόσμιες συγκρούσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παγκόσμιες συγκρούσεις Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Αντίγραφο του «Στιγμιότυπου της παγκόσμιας κατάστασης της ειρήνης» (“Snapshot of the global state of peace”) http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf Χρωματιστά...