ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Euro Rail à la carte

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Euro Rail à la carte Αυτή η άσκηση σχετίζεται με τις προκαταλήψεις και τα όρια της ανοχής καθώς και με εικόνες και στερεότυπα σχετικά μεδιαφορετικές μειονότητες. Στοχεύει στην πρόκληση των στερεοτύπων των μαθητών/-ριών σχετικά με τους άλλους ανθρώπους...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Εισχωρήστε στον κύκλο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Εισχωρήστε στον κύκλο Αυτή η άσκηση διαπραγματεύεται τις σχέσεις πλειονότητας/μειονότητας και τους κοινωνικούς και πολιτικούς μηχανισμούς που διαιρούν την κοινωνία. Στοχεύει να προσφέρει στα άτομα την εμπειρία του να είναι μέρος την πλειονότητας αλλά...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο πολιτισμός μου δεν είναι μία στολή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο πολιτισμός μου δεν είναι μία στολή Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές/-ριες θα γνωρίσουν την καμπάνια «Είμαστε πολιτισμός, όχι μία στολή» (We’re a culture, not acostume) που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χτίζοντας γέφυρες – Ένα παιχνίδι για την αντιμετώπιση των πολιτισμικών διαφορών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χτίζοντας γέφυρες – Ένα παιχνίδι για την αντιμετώπιση των πολιτισμικών διαφορών Αυτή η άσκηση είναι ένα παιχνίδι που προσομοιώνει μία κατάσταση όπου συναντιούνται διαφορετικοί πολιτισμοί και στο οποίο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πολιτισμικής...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Προσωπικοί Ήρωες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Προσωπικοί Ήρωες Όλοι οι άνθρωποι τρέφουμε σεβασμό και θαυμασμό για ανθρώπους που μας εμπνέουν και μερικές φορές αυτοί με τη σειρά τους λειτουργούν ως πρότυπα. Οι συμμετέχοντες/-ουσες ανταλλάζοντας συναισθήματα σχετικά με τους/τις προσωπικούς/-ές τους...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η ιστορία του ονόματός μου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η ιστορία του ονόματός μου Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να μοιραστούν την ιστορία του ονόματός τους και τη σημασία του. Οι μαθητές/-ριες μαθαίνουν περισσότερα για τους/τις άλλους/-ες, μαθαίνουν να εκτιμούν την ιστορία...