Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Image of a teacher helping a student

Διαθέσιμο στο κοινό είναι το έγγραφο συστάσεων πολιτικής PRACTICE, με στόχο να παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις υφιστάμενες πολιτικές και στρατηγικές για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία.

Το συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνει συστάσεις: (α) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδυάζοντας απόψεις, προσεγγίσεις και προτάσεις για μία κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική βελτίωσης του εκπαιδευτικού τομέα στην ΕΕ, και (β) σε εθνικό επίπεδο για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Μάθε περισσότερα για το έγγραφο συστάσεων πολιτικής και το ευρωπαϊκό έργο PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences, κατεβάζοντας το 6ο ενημερωτικό δελτίο εδώ.