ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δεν ήταν δικό μου λάθος – Διαχείριση συγκρούσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δεν ήταν δικό μου λάθος – Διαχείριση συγκρούσεων Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν ένα video που δείχνει μία συγκρουσιακή κατάσταση και τους ζητείται να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την κατάσταση, καθώς και να παίξουν έναν από τους ρόλους των χαρακτήρων...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Φόρα και μοίρασε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Φόρα και μοίρασε Οι συμμετέχοντες/-ουσες συμπληρώνουν ένα διάγραμμα που δείχνει τις προτιμήσεις τους, όταν μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες διαδικτυακά (κάνουν share) και συζητούν τρόπους για να είναι πιο προσεκτικοί/-ες όταν μοιράζονται...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χάρτης ψευδών ειδήσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χάρτης ψευδών ειδήσεων Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και ενθαρρύνονται από τον/την εκπαιδευτικό να επιλέξουν και να αναλύσουν διαδικτυακές ειδήσεις (που δημοσιεύονται στο Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat και τα λοιπά). Η άσκηση...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαδικτυακή συμμετοχή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαδικτυακή συμμετοχή Η παρούσα δραστηριότητα βοηθάει τους/τις μαθητές/-ριες να σκεφτούν σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τη διαδικτυακή τους συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν το επίπεδο της...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδικτυακός Εκφοβισμός – Κατεστραμμένη Φιλία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδικτυακός Εκφοβισμός – Κατεστραμμένη Φιλία Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν video clip σχετικά με το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού και τις στενές μαθητικές φιλίες. Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να δώσουν συμβουλές...