ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Επίλυση συγκρούσεων, ειρήνευση και δραστηριότητες διατήρησης της ειρήνης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Επίλυση συγκρούσεων, ειρήνευση και δραστηριότητες διατήρησης της ειρήνης Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Έντυπα με την περιγραφή της περίπτωσης (βλέπε το παράρτημα) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Πρόσβαση στο διαδίκτυο Διάρκεια: 1 ½ – 2 ώρες Περιγραφή...