ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο

Πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συσχέτισή τους με τις βίαιες συγκρούσεις:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά καταπατώνται σε ένοπλες συγκρούσεις. Επίσης, οι βίαιες συγκρούσεις εμφανίζονται σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όταν συγκεκριμένες ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους στη λήψη αποφάσεων, να απολαμβάνουν ίση πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και το δικαστικό σύστημα ή σε περιπτώσεις βασανιστηρίων κτλ.

Αυτό σημαίνει, ότι ένας τρόπος να αποφύγουμε τις ένοπλες συγκρούσεις είναι να αναπτύξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι αιτία για πολλές βίαιες συγκρούσεις και αν τα ανθρώπινα δικαιώματα βελτιωθούν μετά τη σύναψη μίας ειρηνικής συμφωνίας, ο κίνδυνος νέων βίαιων επιθέσεων μειώνεται.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή εκτυπωμένη η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Μπορείτε να επιλέξετε την αυθεντική ή μία έκδοση που απευθύνεται σε παιδιά, όπως αυτές που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
 • Μεγάλα, κενά χαρτιά για τις συνόψεις των ομάδων.
 • Μαρκαδόροι για να γράψετε σε αυτά τα χαρτιά.

Διάρκεια:

1 ½ – 2 ώρες

Περιγραφή δραστηριότητας:

Βήμα 1:

Κάντε μία εισαγωγή στην δραστηριότητα εξηγώντας το ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Τα επακόλουθα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του πιο πολύνεκρου πολέμου στην ιστορία, στον οποίο έλαβαν μέρος όλες οι χώρες του κόσμου ήταν περίπου 70-85 εκατομμύρια νεκροί. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε και τη βιομηχανοποίηση της γενοκτονίας, καθώς 6 εκατομμύρια Εβραίοι, 200.000-500.000 Ρομά, καθώς και gayή/και άτομα με ειδικές ανάγκες θανατώθηκαν λόγω μιας ιδεολογίας βιολογικού ρατσισμού.  

Η Διακήρυξη υπογράφηκε το 1948 για να προστατευθεί η αξία της ανθρώπινης ζωής και λόγω της ανάγκης για προστασία των ατόμων και των ομάδων από επιθέσεις.

Τα δικαιώματα που περιγράφονται στη Διακήρυξη είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και αφορούν σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό περιλαμβάνει δύο βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα: 

 • Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια. Ισχύουν για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.
 • Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εξαρτώνται από την κατάσταση του ατόμου, π.χ. κοινωνική, οικονομική ή πολιτική κατάσταση κτλ. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/grundskolen/udskoling
https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/film

Βήμα 2:

 • Μοιράστε αντίγραφα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στους/στις μαθητές/-ριες. Αν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf

Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/-ριών μπορείτε να διαλέξετε μία πιο απλουστευμένη μορφή αν θέλετε (στα αγγλικά):https://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html

Αν οι μαθητές/-ριες εργαστούν με την απλουστευμένη μορφή, εξηγήστε τους ότι αυτή είναι η πιο απλή μορφή και δώστε τους και την επίσημη μορφή ή σιγουρευτείτε ότι βρίσκεται μέσα στην αίθουσα.

 • Συνίσταται ένα ή δύο αντίγραφα να βρίσκονται στον τοίχο της αίθουσας μετά το τέλος της άσκησης για να ενεργοποιεί/-ούν τη μαθησιακή εμπειρία.
 • Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να διαβάσουν την εισαγωγή και τα διαφορετικά άρθρα της διακήρυξης. Αν χρειαστεί, κάντε το μαζί στην τάξη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παραλείψετε την εισαγωγή.
 • Προαιρετικό: Αν οι μαθητές/-ριές σας βρίσκουν δύσκολη τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, μπορείτε να κάνετε ασκήσεις με το κείμενο. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριές σας να γράψουν τα άρθρα της διακήρυξης με δικά τους λόγια, ώστε να τα κατανοήσουν. Χωρίστε τα άτομα σε ομάδες των 3-4 ατόμων και δώστε στην κάθε ομάδα 4-5 άρθρα. Θα πρέπει νασυντάξουν ένα κείμενο που:
  • Να μην είναι δυσνόητο.
  • Να είναι κατανοητό και να μην έχει κενά.
  • Να μπορεί να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τους ανθρώπους όλου του κόσμου.
  • Να είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι περισσότερες χώρες να το υπογράψουν.

Κρεμάστε τα κείμενα των μαθητών/-ριών στην αίθουσα.  

Βήμα 3:

Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα σημειώνει τις συζητήσεις και τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις, μετά κάνει μία περιληπτική λίστα των πιο σημαντικών σημείων και των αιτιών πάνω στο χαρτί χαρτοπίνακα και αυτά τα χαρτιά τοποθετούνται μέσα στην αίθουσα.

Ερωτήσεις:

 1. Τι σας τράβηξε την προσοχή; Σας προκάλεσε έκπληξη κάποιο από τα άρθρα που διαβάσατε;
 2. Τι πιστεύετε ότι σημαίνει η πρόταση «Τα ανθρώπινα Δικαιώματα είναι Παγκόσμια»;
 3. Βρείτε 3-4 δικαιώματα που θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικά. Συζητήστε τους λόγους που τα θεωρείτε τόσο σημαντικά.
 4. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι συγκρούσεις μπορούν να αποφευχθούν μέσω της βελτίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποια δικαιώματα πιστεύετε ότι μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά των ένοπλων συγκρούσεων;

Βήμα 4:

Τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας και οι προβληματισμοί μπορούν είτε να παρουσιαστούν είτε να συζητηθούν στην αίθουσα με όλη την τάξη ή σε ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην άλλη τις σκέψεις και τις απαντήσεις της.