ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων Και Συζήτηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων Και Συζήτηση

Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες. Δώστε σε κάθε ομάδα μία δήλωση, π.χ. «Είμαι μία γυναίκα που δουλεύει σε γραφείο και της έχουν πει ότι δεν μπορεί πια να δουλεύει εκεί γιατί είναι έγκυος», «Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν χορτοφάγοι», «Ο ρατσισμός δεν υπάρχει πια» κτλ.

Κάθε ομάδα καλείται να υποστηρίξει τη δήλωση που της δίνεται. Ζητήστε από την άλλη ομάδα να δώσει συμβουλές και να αμφισβητήσει τη δήλωση. Πώς αισθάνονται οι ομάδες μετά τη δραστηριότητα; Σε ποια ομάδα θα προτιμούσαν να είναι οι μαθητές/-ριες και γιατί;