Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Διαθέσιμο στο κοινό είναι το έγγραφο συστάσεων πολιτικής PRACTICE, με στόχο να παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις υφιστάμενες πολιτικές και στρατηγικές για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης...
Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία

Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία

Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδόσεων που δημοσιεύονται ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στο πλαίσιο του έργου PRACTICE και στοχεύει στην ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και διάδοση ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής...
Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Διαθέσιμο στο κοινό είναι το έγγραφο συστάσεων πολιτικής PRACTICE, με στόχο να παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις υφιστάμενες πολιτικές και στρατηγικές για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης...
Αποτρέποντας τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση στα σχολεία

Αποτρέποντας τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση στα σχολεία

Η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση καθώς και οι τρόποι για την αναχαίτιση και αποτροπή της από το σχολικό περιβάλλον ήταν το θέμα της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Erasmus+...