Άσκηση 4: Πολιτισμικό σοκ – μία μέθοδος διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων της M. Cohen-Emerique

Άσκηση 4: Πολιτισμικό σοκ – μία μέθοδος διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων της M. Cohen-Emerique Οι εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους σε βαθμό που να οδηγήσουν σε...

Άσκηση 5: Σενάρια – Παραδείγματα τρόπων διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων στην τάξη

Άσκηση 5: Σενάρια – Παραδείγματα τρόπων διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων στην τάξη Σε αυτή την άσκηση, θα σας παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα διαπολιτισμικών συγκρούσεων που είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο σχολείο (Ufuq.de: “The kids are alright”, μεταφράστηκε...