ΝΕΑ

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή να μας επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες;

Συντονιστής – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία

antonella.alessi@danilodolci.org