ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Θεματικές Ημέρες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Θεματικές Ημέρες Διοργανώστε την «εβραϊκή ημέρα», την «Ινδική Εβδομάδα», την «Ημέρα ΛΟΑΤΚΙ» ή την «Εβδομάδα ειδικών αναγκών» και εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες τα θέματα αυτά, την ιστορία τους, τους ανθρώπους και κάντε προτάσεις για ταινίες και...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Παιχνίδι Με Εικόνες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Παιχνίδι Με Εικόνες Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Μία συλλογή 20-30 φωτογραφιών, με αρίθμηση (μπορείτε να τις κατεβάσετε από τον σύνδεσμο: https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf ) Ένα μεγάλο τραπέζι Ένα χαρτί στον τοίχο που θα περιέχει...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ποιος/-α Είμαι;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ποιος/-α Είμαι; Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Χρωματιστοί μαρκαδόροι και στυλό, εάν είναι εφικτό ένα διαφορετικό χρώμα για το κάθε άτομο. Μία σελίδα χαρτί για κάθε άτομο. Χαρτιά χαρτοπίνακα και μαρκαδόροι  Διάρκεια: 25 λεπτά Περιγραφή δραστηριότητας σε...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Κάντε Ένα Βήμα Μπροστά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Κάντε Ένα Βήμα Μπροστά Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Κάρτες ρόλων Ένας ανοιχτός χώρος (π.χ. ένας διάδρομος, ένα μεγάλο δωμάτιο ή εξωτερικοί χώροι) Ταινία ή CD με χαλαρή μουσική και ένα CD player Ένα καπέλο Διάρκεια: 60 λεπτά Περιγραφή δραστηριότητας σε...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δεν ήταν δικό μου λάθος – Διαχείριση συγκρούσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δεν ήταν δικό μου λάθος – Διαχείριση συγκρούσεων Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν ένα video που δείχνει μία συγκρουσιακή κατάσταση και τους ζητείται να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την κατάσταση, καθώς και να παίξουν έναν από τους ρόλους των χαρακτήρων...