Άσκηση 4: Πολιτισμικό σοκ – μία μέθοδος διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων της M. Cohen-Emerique

Άσκηση 4: Πολιτισμικό σοκ – μία μέθοδος διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων της M. Cohen-Emerique Οι εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους σε βαθμό που να οδηγήσουν σε...

Άσκηση 5: Σενάρια – Παραδείγματα τρόπων διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων στην τάξη

Άσκηση 5: Σενάρια – Παραδείγματα τρόπων διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων στην τάξη Σε αυτή την άσκηση, θα σας παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα διαπολιτισμικών συγκρούσεων που είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο σχολείο (Ufuq.de: “The kids are alright”, μεταφράστηκε...

Άσκηση 3: Διδασκαλία χωρίς προκαταλήψεις

Άσκηση 3: Διδασκαλία χωρίς προκαταλήψεις Ας διαβάσουμε παρακάτω τους διάσημους στίχους της ποιήτριας Pat Parker από το ποίημα με τίτλο “For the white person whowants to know how to be my friend” («Για τον λευκό άνθρωπο που θέλει να μάθει πώς να γίνει φίλος μου»): «Το...
Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού)

Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού)

Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού) Σχεδιάστε ένα δέντρο που θα αντιπροσωπεύει την προσωπική σας κουλτούρα. Προσπαθήστε να βρείτε και να γράψετε όρους που αντιπροσωπεύουν το πολιτισμικό σας υπόβαθρο για τα ακόλουθα τρία μέρη του δέντρου...
Άσκηση 1: Το Δέντρο του Πολιτισμού (Άσκηση ατομικού αναστοχασμού)

Άσκηση 2: Διαπολιτισμική ευαισθησία

Άσκηση 2: Διαπολιτισμική ευαισθησία Σε αυτή την άσκηση, θα παρουσιάσουμε το μοντέλο διαπολιτισμικής ευαισθησίας που εισήγαγε ο Bennett. Προτού το κάνουμε αυτό, θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους/-ες σας: Να γράψετε τον δικό σας ορισμό για την έννοια της διαπολιτισμικής...