ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χάρτης ψευδών ειδήσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χάρτης ψευδών ειδήσεων

Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και ενθαρρύνονται από τον/την εκπαιδευτικό να επιλέξουν και να αναλύσουν διαδικτυακές ειδήσεις (που δημοσιεύονται στο Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat και τα λοιπά). Η άσκηση πρέπει να διεξαχθεί σε βήματα, όπως θα ήταν ένας αληθινός χάρτης κυνηγιού ψευδών ειδήσεων.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

Προσωπικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets και τα λοιπά)

Διάρκεια:

1 ώρα

Περιγραφή δραστηριότητας σε βήματα:

Βήμα πρώτο: Διαβάζω.

Στη διάρκεια αυτού του βήματος, είναι σημαντικό να αναρωτηθώ τα εξής:

 • Βρήκα αυτή την είδηση/δημοσίευση και σε άλλα κανάλια;
 • Διάβασα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό σε άλλες πηγές;
 • Είναι σίγουρος/-η ότι η φωτογραφία/είδηση δεν έχει υποστεί παραποίηση ή επεξεργασία;
 • Έχω αναλύσει τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας/είδησης καλά;

Βήμα δεύτερο: Αξιολογώ.

Στη διάρκεια αυτού του βήματος, συνεχίζω να αναρωτιέμαι τα εξής:

 • Τι πληροφορίες ακριβώς εκφράζονται μέσω αυτής της φωτογραφίας/είδησης;
 • Γιατί πρέπει να τη μοιραστώ;
 • Είναι αυτή η φωτογραφία/είδηση αστεία, χρήσιμη; Είναι αυτή τη φωτογραφία/είδηση μη ενημερωτική και/ή άσχετη;

Βήμα τρίτο:

Σε αυτό το σημείο, εάν:

 • Βρήκα τη φωτογραφία/είδηση μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media),
 • Δεν τη βρήκα σε κάποια εφημερίδα,
 • Δεν είμαι σίγουρος/-η ότι η φωτογραφία/είδηση έχει υποστεί παραποίηση ή επεξεργασία, και
 • Δεν μπορώ να κατανοήσω ακριβώς τι πληροφορία εκφράζεται από αυτή τη φωτογραφία/είδηση,

Δεν μοιράζομαι την είδηση!