ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δεν ήταν δικό μου λάθος – Διαχείριση συγκρούσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δεν ήταν δικό μου λάθος – Διαχείριση συγκρούσεων

Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν ένα video που δείχνει μία συγκρουσιακή κατάσταση και τους ζητείται να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την κατάσταση, καθώς και να παίξουν έναν από τους ρόλους των χαρακτήρων βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση με έναν ήπιο τρόπο, να εξετάζουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες καθώς και να βελτιώνουν την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες επικοινωνίας.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

Προβολέας, σενάρια με τους διαλόγους

Διάρκεια:

90 λεπτά

Περιγραφή της δραστηριότητας σε βήματα:

  • Ο/Η εκπαιδευτικός παίζει ένα video 15-20 λεπτών, για παράδειγμα ένα απόσπασμα αγώνα ποδοσφαίρου, στο οποίο ο παίκτης της μίας ομάδας (Χ) κατά λάθος (ή και όχι) τραυματίζει τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας (Υ). Δημιουργείται ένας μεγάλος τσακωμός, ιδιαίτερα γιατί φαίνεται ότι η ομάδα Υ νικάει και δεν έχει μείνει πολύς χρόνος έως το τέλος του παιχνιδιού. Οι παίκτες της ομάδας Χ όχι μόνο δεν απολογούνται, αλλά προσβάλλουν έναν παίκτη της ομάδας Υ. Ο αρχηγός, παραμένοντας ήρεμος, καλεί τον διαιτητή, αλλά ο διαιτητής δεν είναι πολύ αποτελεσματικός στο να κρατάει την κατάσταση υπό έλεγχο.
  • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες σε μικρές ομάδες (π.χ. 3 άτομα ανά ομάδα) και ζητήστε τους να σας πουν την άποψή τους σχετικά με το συμβάν. Παίρνουν το μέρος κάποιας από τις δύο ομάδες;
  • Ύστερα, κάθε ομάδα παίρνει το σενάριο και καλείται να παίξει τους χαρακτήρες από το video. Θα δουν αν θα μπορέσουν να διευθετήσουν την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.
  • Τέλος, αλλάζουν ρόλους, ώστε ο παίκτης της ομάδας Χ να παίξει τον ρόλο του παίκτη της ομάδας Υ και το αντίστροφο.

Αποτίμηση:

Οι μαθητές/-ριες συμμετέχουν σε καταιγισμό ιδεών σχετικά με πράγματα που μπορούν να κάνουν και πράγματα που πρέπει να αποφεύγουν, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε σύγκρουση.  

  • Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε σχετικά με την επικοινωνία: Γιατί είναι συχνά δύσκολο να καταλάβουμε ο/η ένας/μία τον/την άλλο/-η;
  • Σκεφτείτε τα ανταγωνιστικά παιχνίδια: γιατί παίρνουμε συχνά το μέρος της μίας ομάδας και όχι της άλλης; Αυτή η επιλογή βασίζεται στη λογική; Μπορείτε να σκεφτείτε ανάλογα παραδείγματα της πραγματικής ζωής;