ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαδικτυακή συμμετοχή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαδικτυακή συμμετοχή

Η παρούσα δραστηριότητα βοηθάει τους/τις μαθητές/-ριες να σκεφτούν σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τη διαδικτυακή τους συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν το επίπεδο της διαδικτυακής τους συμμετοχής καθώς και θα σχεδιάσουν το είδος του ρόλου που θέλουν να διαδραματίσουν διαδικτυακά στο μέλλον. Οι συμμετέχοντες/-ουσες μαθαίνουν, επίσης, πώς να αντιμετωπίζουν τη ρητορική μίσους και πώς να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδικτυακά με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

Μεγάλα χαρτόνια, χαρτιά χαρτοπίνακα, πολύχρωμοι/α μαρκαδόροι/στυλό, χαρτάκια post-it, φωτοαντίγραφα του εντύπου «Η σκάλα της συμμετοχής»

Διάρκεια:

45 λεπτά

Περιγραφή της δραστηριότητας σε βήματα:

 • Εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ότι έχετε τοποθετήσει κάρτες στο πάτωμα της αίθουσας και όλες οι κάρτες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς διαδικτυακούς ρόλους: δημιουργός, συζητητής/-ρια, κριτικός, συλλέκτης/-ρια, άτομο που του αρέσει να συμμετέχει σε ομάδες (εν συντομία joiner), θεατής/-ρια, ανενεργός/-ή, παρατηρητής/-ρια και μέλος. Δώστε παραδείγματα του τι σημαίνει ο κάθε ρόλος.
 • Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στις κάρτες ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο γενικά. Πώς βλέπουν τον διαδικτυακό τους ρόλο; Πώς συμμετέχουν διαδικτυακά;
 • Αφού έχουν επιλέξει τη θέση τους, ζητήστε τους να κοιτάξουν τριγύρω και να προσέξουν πού έχουν τοποθετηθεί οι υπόλοιποι/-ες. Μπορείτε, επίσης, να ζητήστε παραδείγματα ενεργειών που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες/-ουσες διαδικτυακά.
 • Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να τοποθετήσουν ξανά τον εαυτό τους στις κάρτες ανάλογα με το τι κάνουν για να καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Αφού έχουν επιλέξει τη θέση τους ζητήστε τους να κοιτάξουν τριγύρω και να προσέξουν που έχουν τοποθετηθεί οι άλλοι/-ες. Μπορείτε, επίσης, να τους ζητήσετε να δώσουν παραδείγματα δικών τους δράσεων/ενεργειών καταπολέμησης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
 • Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να τοποθετήσουν ξανά τον εαυτό τους πάνω στις κάρτες σύμφωνα με το πού θα ήθελαν να βρίσκεται η διαδικτυακή τους συμμετοχή σε έναν χρόνο από τώρα σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Αφού κάνουν την επιλογή τους, ζητήστε να σας εξηγήσουν γιατί διάλεξαν τον συγκεκριμένο ρόλο.
 • Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να σχηματίσουν μικρές ομάδες των 2-4 ατόμων. Ζητήστε από τις ομάδες να βρουν δράσεις που θα ήθελαν να υλοποιήσουν για να φτάσουν στο επίπεδο της συμμετοχής που έχουν επιλέξει για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.
 • Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν τις δράσεις αυτές με τις άλλες ομάδες.

Αποτίμηση:

 • Πώς σας φάνηκε η δραστηριότητα;
 • Πώς σας φάνηκε το να πρέπει να εντοπίσετε τον διαδικτυακό σας ρόλο; Τι ανακαλύψατε για τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά;
 • Πώς σας φάνηκε το να πρέπει να εντοπίσετε τον διαδικτυακό σας ρόλο σχετικά με τις δράσεις σας ενάντια στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο;
 • Πώς σας φάνηκε το να πρέπει να εντοπίσετε τον ρόλο που θα θέλατε να διαδραματίσετε στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους; Πώς σας φάνηκε το να σκέφτεστε πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε διαδικτυακά;
 • Τι σκέφτεστε για αυτά τα παραδείγματα διαδικτυακής συμμετοχής; Πώς συνδέονται με την πραγματική συμμετοχή σε ομάδες; Μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν διαδικτυακά με τον ίδιο τρόπο που συμμετέχουν εκτός διαδικτύου;
 • Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται η ρητορική του μίσους, γενικά; Γιατί ή γιατί όχι;
 • Πόσο εύκολο είναι να βρείτε διαδικτυακές δράσεις κατά της διαδικτυακής ρητορικής μίσους;
 • Νιώθετε ότι μπορείτε να συμμετέχετε ελεύθερα στο διαδίκτυο;