ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Φόρα και μοίρασε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Φόρα και μοίρασε

Οι συμμετέχοντες/-ουσες συμπληρώνουν ένα διάγραμμα που δείχνει τις προτιμήσεις τους, όταν μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες διαδικτυακά (κάνουν share) και συζητούν τρόπους για να είναι πιο προσεκτικοί/-ες όταν μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

Φωτοαντίγραφα του διαγράμματος, χαρτιά χαρτοπίνακα και στυλό/μαρκαδόροι

Διάρκεια:

40 λεπτά

Περιγραφή δραστηριότητας σε βήματα:

 • Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες τι προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνουν με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, στο σουπερμάρκετ για παράδειγμα. Ενθαρρύνετέ τους με ερωτήσεις, αν είναι απαραίτητο:
  1. Φοράτε τα ίδια ρούχα με αυτά που θα φορούσατε στην παραλία;
  2. Γράφετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο πρόσωπό σας;
  3. Δίνετε σε αγνώστους τον κωδικό για τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα;
 • Εξηγήστε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται προφανή στην «πραγματική ζωή» αλλά συνήθως δεν παίρνουμε τις ίδιες προφυλάξεις στο διαδίκτυο. Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες αν πιστεύουν ότι είναι τόσο προσεκτικοί/-ές στο διαδίκτυο όσο και στη μη διαδικτυακή τους ζωή, όσον αφορά τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων. Εξηγήστε ότι η δραστηριότητα αυτή πρόκειται να διερευνήσει το είδος των πληροφοριών που είμαστε έτοιμοι/-ες να μοιραστούμε με διαφορετικούς ανθρώπους στο διαδίκτυο.
 • Τοποθετήστε ένα αντίγραφο του διαγράμματος (ή σχεδιάστε το στο χαρτί ενός χαρτοπίνακα) και δώστε μερικά παραδείγματα, ώστε οι συμμετέχοντες/-ουσες να κατανοήσουν πώς πρέπει να προσεγγίσουν την άσκηση. Εξηγήστε ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι ατομικές, γιατί διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικές πληροφορίες για τον εαυτό τους που είναι έτοιμοι να μοιραστούν.
 • Δώστε τους 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της άσκησης και μετά ζητήστε τους να μοιραστούν το διάγραμμα τους με άλλους δύο ή τρεις ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να περπατήσουν δείχνοντας το διάγραμμά τους στους/στις άλλους/-ες ή εσείς μπορείτε να τους/τις χωρίσετε σε μικρές ομάδες ανάλογα με τον χρόνο/χώρο που έχετε στη διάθεσή σας και το μέγεθος της ομάδας.
 • Μετά από τη σύγκριση των διαγραμμάτων με αυτά άλλων ατόμων, γίνεται μία συζήτηση με όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.