ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ποιος/-α Είμαι;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ποιος/-α Είμαι;

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Χρωματιστοί μαρκαδόροι και στυλό, εάν είναι εφικτό ένα διαφορετικό χρώμα για το κάθε άτομο.
 • Μία σελίδα χαρτί για κάθε άτομο.
 • Χαρτιά χαρτοπίνακα και μαρκαδόροι

 Διάρκεια:

25 λεπτά

Περιγραφή δραστηριότητας σε βήματα:

 1. Για ζέσταμα, ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να σχηματίσουν ζευγάρια και να διαμορφώσουν ομάδες. Ζητήστε τους να προσποιηθούν ότι είναι άγνωστοι/-ες μεταξύ τους και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους.
 2. Κατόπιν, ζητήστε από τους ανθρώπους να προβληματιστούν σχετικά με το τι είναι ενδιαφέρον και σημαντικό να αναφερθεί για ένα άτομο, όταν γνωρίζει πρώτη φορά ένα άλλο άτομο. Για παράδειγμα, το όνομα, το φύλο, η εθνικότητα, ο οικογενειακός ρόλος, η θρησκεία, η ηλικία, η εθνότητα, η/οι δουλειά/σπουδές, η μουσική της αρεσκείας του ατόμου, τα χόμπι, τα αθλήματα, πράγματα που αρέσουν ή όχι στο άτομο κτλ.
 3. Στη συνέχεια, εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ότι θα πρέπει να ανακαλύψουν τι έχουν κοινό με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας. Μοιράστε τα χαρτιά και τα στυλό και εξηγήστε ότι το πρώτο βήμα είναι ο/η καθένας/-μία να ζωγραφίσει μία αναπαράσταση της ταυτότητάς του/της. Οι μαθητές/-ριες μπορούν να σκεφτούν τον εαυτό τους σαν αστέρια τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους λάμπουν στην κοινωνία. Ζητήστε τους να αναλογιστούν τα οκτώ έως δέκα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους και να σχεδιάσουν το προσωπικό τους αστέρι.
 4. Ζητήστε τους να συγκρίνουν τα αστέρια τους. Όταν βρουν κάποιο άλλο άτομο με το οποίο μοιράζονται μερικά κοινά χαρακτηριστικά, καλούνται να γράψουν το όνομα αυτού του ατόμου δίπλα από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αφιερώστε 15 λεπτά σε αυτή τη διαδικασία.
 5. Έπειτα, ζητήστε από όλους/-ες τους/τις μαθητές/-ριες να σας πουν πόσο μοναδικός ήταν ο κάθε άνθρωπος για αυτούς. Ενδεικτικά, μπορείτε να ρωτήσετε:
 • Ποια χαρακτηριστικά είναι κοινά στους ανθρώπους και ποια είναι μοναδικά;
 • Πόσο όμοιοι και πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι στην ομάδα σας; Τα κοινά στοιχεία των ανθρώπων είναι περισσότερα από τις διαφορές τους;
 1. Τέλος, κάντε έναν ομαδικό καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας που οι άνθρωποι επιλέγουν και αυτά με τα οποία γεννιούνται. Γράψτε τα σε δύο στήλες στο χαρτί του χαρτοπίνακα.
 2. Προχωρήστε σε μία συζήτηση σχετικά με το τι ανακάλυψαν οι μαθητές/-ριες για τον εαυτό τους και για τους/τις συμμαθητές/-ριές τους καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Τι έμαθαν οι μαθητές/-ριες για τον εαυτό τους; Ήταν δύσκολο να αποφασίσουν ποια ήταν τα δέκα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους;
 • Εξεπλάγησαν από τα αποτελέσματα της σύγκρισης των αστεριών; Είχαν περισσότερα ή λιγότερα κοινά χαρακτηριστικά από ότι περίμεναν;
 • Πώς ένιωσαν σχετικά με την ποικιλομορφία της ομάδας; Έκανε πιο ενδιαφέρουσα την ομάδα ή έκανε πιο δύσκολη τη συνεργασία μεταξύ των μελών της;
 • Υπήρχαν χαρακτηριστικά της ταυτότητας των μαθητών/-ριών για τα οποία ένιωσαν να θέλουν να αντιδράσουν και να πουν «Δεν είμαι έτσι!»; Για παράδειγμα, δεν είμαι ένας φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, δεν ακούω μουσική τέκνο, δεν αγαπώ τα ζώα, δεν είμαι gay ή χριστιανός.
 • Πώς αναπτύσσεται η ταυτότητα; Ποια χαρακτηριστικά αποτελούν κοινωνικές κατασκευές και ποια κληρονομούνται ή είναι προκαθορισμένα;
 • Σε σχέση με τα θέματα φύλου, ποια στοιχεία αποτελούν κοινωνικές κατασκευές και ποια κληρονομούνται ή είναι προκαθορισμένα;
 • Τα άτομα έγραψαν «γυναίκα» ή «άνδρας»; Τι χαρακτηριστικά συσχετίζουν οι άνθρωποι με αυτές τις λέξεις; Είναι οι συσχετισμοί ίδιοι για τα δύο φύλα και για όλους τους άνδρες και όλες τις γυναίκες;
 • Κατά πόσον οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από την ατομική τους ταυτότητα και κατά πόσον από την ομάδα στην οποία ανήκουν;
 • Σε ποιον βαθμό είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να επιλέξουν την ταυτότητά τους; Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους ίδιους και για την κοινωνία και ειδικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ισότητας και του σεβασμού;