ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Παιχνίδι Με Εικόνες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Παιχνίδι Με Εικόνες

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

Διάρκεια:

30 λεπτά

Περιγραφή δραστηριότητας σε βήματα:

 1. Τοποθετήστε τις εικόνες στο μεγάλο τραπέζι.
 2. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να εργαστούν ατομικά.
 3. Διαβάστε ένα από τα άρθρα και γράψτε το στο χαρτί του χαρτοπίνακα.
 4. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να κοιτάξουν τις φωτογραφίες και να επιλέξουν τη μία που πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύει το άρθρο.
 5. Ζητήστε από κάθε άτομο να σας πει ποια εικόνα διάλεξε και γιατί.
 6. Σημειώστε τις εικόνες που επιλέχθηκαν και γράψτε τους αριθμούς στον πίνακα.
 7. Συνεχίστε για τέσσερις ή πέντε ακόμη γύρους μιλώντας για διαφορετικά άρθρα (Επιλέξτε ένα μείγμα κοινωνικών και πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων).
 8. Ξεκινήστε με μία αξιολόγηση της δραστηριότητας και μετά συζητήστε τι γνώσεις αποκόμισαν οι μαθητές/-ριες.
Part2 Module 6 Activity 3 Playing with pictures photo
 • Επιλέχθηκαν διαφορετικές εικόνες σε διαφορετικούς γύρους ή φάνηκε ότι μία ή δύο εικόνες τα έλεγαν όλα; Επιλέχθηκαν οι ίδιες εικόνες από διαφορετικά άτομα ή τα άτομα είχαν τελείως διαφορετικές ιδέες για το τι αντιπροσωπεύει το κάθε ανθρώπινο δικαίωμα; Τι δείχνει αυτό για το πώς αντιλαμβάνεται ο/η καθένας/-μία μας τον κόσμο;  

 • Αξιολογήστε τη λίστα. Ποιες φωτογραφίες επιλέχθηκαν περισσότερες φορές; Τι είναι ιδιαίτερο σε αυτές τις φωτογραφίες; Γιατί επιλεχθήκαν τόσες φορές; Έπαιξε κάποιο ρόλο το μέγεθος και το χρώμα ή ήταν η ίδια η φωτογραφία αυτό που την έκανε σημαντική;

 • Υπήρξε κάποια εικόνα που επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική περισσότερων του ενός δικαιωμάτων;

 • Διαφώνησε κάποιος/-α με την ερμηνεία κάποιου/-ας άλλου/-ης σχετικά με την εικόνα;

 • Υπήρξαν φωτογραφίες που δεν επιλέχθηκαν καθόλου; Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπροσωπεύουν ένα ανθρώπινο δικαίωμα; Εάν ναι, ποιο;