ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Που στέκομαι;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Που στέκομαι;

Προσαρμόστηκε από την άσκηση ‘Where Do You Stand?’ από το εγχειρίδιο Compasito. Διατίθεται στον σύνδεσμο http://www.eycb.coe.int/compasito/

Περίληψη:

Οι μαθητές/-ριες θα εκφράσουν τη γνώμη τους για τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και θα ανταλλάξουν απόψεις.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Μία ταμπέλα που θα γράφει «ΣΥΜΦΩΝΩ» και μία που θα γράφει «ΔΙΑΦΩΝΩ»
 • Δηλώσεις:

 • Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο ή να κάνουν άλλες αγορίστικες δραστηριότητες.
 • Πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων.
 • Τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε.
 • Οι δουλειές του σπιτιού είναι γυναικεία υπόθεση.
 • Ένα αγόρι που του αρέσει το ροζ είναι gay.
 • Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι.

Διάρκεια:

45 λεπτά

Οδηγίες:

 • Χωρίστε την αίθουσα σε δύο μέρη και ορίστε το ένα ως «ΣΥΜΦΩΝΩ» και το άλλο ως «ΔΙΑΦΩΝΩ» τοποθετώντας τις αντίστοιχες ταμπέλες στα αντίστοιχα μέρη.
 • Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι ενδιαφέρεστε για τις απόψεις τους σχετικά με κάποιες δηλώσεις. Ζητήστε τους να σταθούν στο κέντρο της αίθουσας και εξηγήστε τους ότι θα διαβάσετε μερικές δηλώσεις. Αυτοί/-ές θα πρέπει να σκεφτούν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την εκάστοτε δήλωση και να σταθούν στην αντίστοιχη πλευρά της αίθουσας. Όσο πιο έντονα συμφωνούν ή διαφωνούν με τη δήλωση, τόσο πιο μακριά από το κέντρο πρέπει να σταθούν. Κανένας/-μία δεν μπορεί να σταθεί στο κέντρο και δεν μπορεί να μιλήσει έως ότου όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες να έχουν καταλήξει και σταθεί στη σχετική πλευρά της αίθουσας. Ο στόχος είναι τα άτομα που συμφωνούν με τη δήλωση να πείσουν αυτά που διαφωνούν, ώστε να αλλάξουν την άποψή τους και το αντίθετο.
 • Όταν όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες έχουν επιλέξει σημείο, ρωτήστε τους/τες τον λόγο που στάθηκαν στη συγκεκριμένη πλευρά και ενθαρρύνετε όσους/-ες περισσότερους-/ες μαθητές/-ριες μπορείτε να εκφράσουν την άποψή τους [5 λεπτά ανά δήλωση].
 • Αφού έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, ρωτήστε αν υπάρχει κάποιο άτομο που θα ήθελε να αλλάξει πλευρά.
 • Αφού έχουν διαβαστεί όλες οι δηλώσεις, απευθύνετε στους/στις μαθητές/-ριες τις ακόλουθες ερωτήσεις [15 λεπτά]:
 1. Ήταν δύσκολο να διαλέξετε πλευρά σε ορισμένες περιπτώσεις; Σε ποιες;
 2. Αλλάξατε την άποψή σας για κάποια δήλωση;
 3. Υπάρχουν δηλώσεις για τις οποίες δεν είστε σίγουρος/-η ακόμα;
 4. Θα θέλατε να συζητήσετε κάτι παραπάνω;
 5. Μάθατε κάτι από αυτή την καινούργια δραστηριότητα;