ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδραστική θεωρία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδραστική θεωρία

Περίληψη:

Οι μαθητές/-ριες θα εξοικειωθούν με τους όρους «έμφυλα στερεότυπα» και «ταυτότητα φύλου», καθώς και με ορισμένα χαρακτηριστικά του φαινομένου.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής
 • Προσβαση στο διαδίκτυο

Διάρκεια:

40 λεπτά

Οδηγίες:

 • Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι θα θέλατε να διερευνήσετε τα έμφυλα στερεότυπα με τη βοήθεια τους.
 • Παρουσιάστε τους το video ‘Gender Roles and Stereotypes’ («Ρόλοι των φύλων και Στερεότυπα»):
  https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk

Μετά το βίντεο, ζητήστε τους να σκεφτούν τις ακόλουθες ερωτήσεις και να ξεκινήσουν μία συζήτηση [15 λεπτά]:

 1. Πιστεύετε ότι ένα άτομο πρέπει να ακολουθεί τις προκαθορισμένες ιδέες της κοινωνίας; Μπορείτε να εξηγήσετε τηναπάντηση σας;
 2. Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι εσείς ή οι φίλοι/-ες ή οι γνωστοί/-ές σας έπρεπε να ανταποκριθείτε τέτοιου είδους προσδοκίες;
 3. Πώς πιστεύετε ότι αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν τη ζωή σας;
 • Αφού όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες έχουν εκφράσει τη γνώμη τους σε τουλάχιστον μία από τις προαναφερθείσες ερωτήσεις, παρουσιάστε τους το video ‘Gender stereotypes and education’ («Έμφυλα Στερεότυπα και Εκπαίδευση»): https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
 • Ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριες εάν πιστεύουν ότι όσα είδαν στο video συμβαίνουν και στην πραγματικότητα και ενθαρρύνετε την ανταλλαγή απόψεων [15 λεπτά].
 • Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι τα στερεότυπα περιορίζουν τις αντιλήψεις και τις πράξεις των ατόμων. Όπως φαίνεται και στα video, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που ντυνόμαστε, ενεργούμε, λαμβάνουμε αποφάσεις, καθώς και τον τρόπο που επιλέγουμε επαγγελματική πορεία αλλά και τα χαρακτηριστικά που φέρουμε. Πολλά από αυτά τα στερεότυπα ενισχύονται και αναπαράγονται κάθε μέρα, με πολλούς τρόπους μέσω της τηλεόρασης, των βιβλίων, των κοινωνικών δικτύων κτλ.
 • Παρουσιάστε το video ‘Range of Gender identities’ («Φάσμα της ταυτότητας φύλου»): https://www.youtube.com/watch?v=i83VQIaDlQw
 • Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο βιολογικό φύλο (sex, αποδίδεται κατά τη γέννηση) και το κοινωνικό φύλο (gender, κοινωνικά κατασκευασμένο). Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εκφράζεται με τον τρόπο που θέλει και οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται ο ένας τις επιλογές του άλλου. Ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριες αν γνωρίζουν τις διαφορετικές ταυτότητες φύλου που παρουσιάζονται στο video και αν έχουν απορίες.