ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από το επάγγελμα;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από το επάγγελμα;

Περίληψη:

Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν στερεότυπα που αφορούν «γυναικείες» και «ανδρικές» δουλειές.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

 • Χαρτί
 • Στυλό
 • Χαρτοπίνακας παρουσίασης/Πίνακας μαρκαδόρου/Πίνακας κιμωλίας
 • Μαρκαδόροι/Κιμωλίες

Διάρκεια:

1 ώρα

Διαδικασία:

 • Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε έξι ομάδες και εξηγήστε τους το πρώτο μέρος της άσκησης: Θα τους δοθεί ένα επάγγελμα και θα πρέπει να περιγράψουν το άτομο που βρίσκεται πίσω από αυτό, όσον αφορά το όνομα, το φύλο, τον τόπο εργασίας και τις υποχρεώσεις της κάθε ημέρας. Τα προτεινόμενα επαγγέλματα είναι γραμματέας, baby sitter, nail artist, οδηγός ταξί, υδραυλικός και μηχανικός.
 • Οι ομάδες θα έχουν 10 λεπτά στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν ως προς την περιγραφή των επαγγελμάτων.
 • Αφού τελειώσουν, κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 3-5 λεπτά για να παρουσιάσει το άτομο που βρίσκεται πίσω από το επάγγελμα.
 • Γράψτε τις πληροφορίες στον χαρτοπίνακα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του φύλου του ατόμου, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει σε καθημερινή βάση.
 • Όταν όλες οι ομάδες έχουν παρουσιάσει τα αποτελέσματά τους, ρωτήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις και ξεκινήστε την συζήτηση [15 λεπτά]: 
  1. Πως επιλέξατε το συγκεκριμένο άτομο για αυτή τη δουλειά;
  2. Πιστεύετε ότι ένα άτομο του αντίθετου φύλου θα μπορούσε να ασκήσει αυτό το επάγγελμα;
  3. Πιστεύετε ότι ο διαχωρισμός γυναικείων και ανδρικών επαγγελμάτων μπορεί να επηρεάσει τους νέους ανθρώπους;
  4. Πιστεύετε ότι αν ένας άνδρας κάνει μία γυναικεία δουλειά, θα του συμπεριφέρονται διαφορετικά; (π.χ. πιστεύετε ότι έναν nail artist θα τον αποκαλούσαν gay;)
 • Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριές σας ότι τα έμφυλα στερεότυπα μπορεί να επηρεάσουν τις αντιλήψεις μας σχετικά με καθημερινά πράγματα, όπως οι δεξιότητες, οι ικανότητες, τα χαρακτηριστικά, τα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει μία γυναίκα ή ένας άνδρας.

Συμβουλές για τους/τις εκπαιδευτικούς:

Κάποια επαγγέλματα (π.χ. γραμματέας, baby sitter, nail artist) καθορίζονται στερεοτυπικά ως γυναικεία, ενώ άλλα (π.χ. οδηγός ταξί, υδραυλικός και μηχανικός) καθορίζονται στερεοτυπικά ως ανδρικά. Αυτή η κοινωνικά κατασκευασμένη ιδέα ότι υπάρχουν γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα, μπορεί να επηρεάσει την επιλογή επαγγέλματος των μαθητών/-ριών, αλλά και την ανάπτυξη έμφυλων στερεοτύπων. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύουν ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να είναι καλή οδηγός ταξί ή μηχανικός ή ότι ένας άνδρας που είναι nail artist είναι gay. 

Σε περίπτωση που οι μαθητές/-ριες εκφράζουν στερεοτυπικές απόψεις, όταν συζητούν για τους/τις επαγγελματίες που προαναφέρθηκαν, προσπαθήστε να ενθαρρύνετε το άτομο να διερευνήσει τι το οδήγησε να πιστεύει σε αυτή την ιδέα.