Modul 5: Onlineliv, Hate speech og online mobning

Dette modul illustrerer fem uformelle undervisningsaktiviteter, der kan gennemføres med eleverne som led i  PRACTICE forebyggelsesprogram mod ekstremisme og radikalisering, med henblik på at udforske temaerne online mobning, hadefuld tale (hate speech) og fænomenet ekkokamre. 

LÆRINGSMÅL

  1. Fremme elevernes forståelse af online mobning, dets virkninger og konsekvenser
  2. Udvikle elevernes motivation og færdigheder i at genkende hadefuld tale – hate speech – på internettet
  3. Fremme elevernes indsigt og forståelse for, hvor balancen ligger mellem at bekæmpe hate speech og værne om  ytringsfrihed
  4. Styrke færdigheder i at bruge teknologi effektivt, at kunne bevæge sig sikkert på internettet, og at kunne bruge teknologi til at udvikle og dele indhold 
  5. Styrke kompetencerne til at identificere falske nyheder gennem analyse af detaljer 
  6. Skærpe forståelsen og færdigheder i at anvende principper om netiquette – passende og hensyntagende adfærd overfor andre på nettet
  7. Skabe kendskab og forståelse med henblik på at reagere relevant, hvis mobning eller hadefuld tale finder sted, og være opmærksom på risici og fordele ved at reagere på forskellige måder (f.eks. assertiv respons, aggressiv reaktion, passiv respons, følelsesmæssig reaktion osv.)

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND

Online mobning

Online mobning refererer til mobning og chikane af andre ved hjælp af nye elektroniske teknologier. Det kan ske gennem smartphones, computere, tablets og andre elektroniske enheder og kommunikationsværktøjer som websteder, tekstbeskeder, onlinemeddelelser, e-mail, sociale medier, apps eller chat. Online mobning er den mest almindelige online risiko for teenagere, det kan ske for alle unge online og kan forårsage psykosociale konsekvenser, såsom depression, angst, alvorlig isolering og endda selvmord. Online mobning af unge kan have en negativ indvirkning på miljøet i en ungegruppe og i en skole. For at håndtere tilfælde af online mobning – udover tekniske færdigheder relateret til en korrekt brug af teknologiske enheder og internetbaserede værktøjer – har elever brug for at forbedre deres sociale færdigheder, empati, moralske ræsonnement, konfliktløsningsfærdigheder og vredeshåndtering. Samtidig skal lærerne være i stand til at intervenere effektivt i situationer med online mobning, forstå gruppedynamikken og udvikle deres egne digitale kompetencer. Skolemiljøer er (bortset fra onlinemiljøer) de mest anvendte platforme i forebyggelse og intervention overfor onlinemobning. De centrale elementer i en skolemæssig tilgang er opbygningen af en understøttende skolekultur, udvikling af færdigheder og viden om online mobning blandt skolepersonale, elever og forældre, samt en konsekvent implementering af en politik og praksis rettet mod at reducere online mobbeadfærd.

2c icon

Hadefuld tale (Hatespeech)

Hatespeech dækker alle former for udtryk, der spreder, opildner, fremmer eller retfærdiggør had på baggrund af race, fremmedhad, antisemitisme eller andre former for had baseret på intolerance, herunder: intolerance udtrykt ved aggressiv nationalisme og etnocentrisme, diskrimination og fjendtlighed mod minoriteter, migranter og mennesker med indvandrerbaggrund. For effektivt at tackle dette problem, skal studerende øge deres viden om social udstødelse og diskrimination og øge deres kendskab og færdigheder om medier (såkaldt media literacy), såvel som teamwork, ledelse, kommunikation og konflikthåndtering, og således bidrage til dannelsen af ​​socialt inkluderende grupper og samfund. For effektivt at bekæmpe hatespeech skal eleverne opmuntres til at udvikle deres multikulturelle kompetencer og egenskaber; medie- og informationssøgnings kompetencer, såvel som tekniske færdigheder for at identificere og hurtigt reagere på hadefulde udtalelser. På den anden side skal skoler give adgang til uddannelse på et ikke-diskriminerende grundlag, forebygge chikane, der har indvirkning på deres uddannelsesmæssige formål og vision, og socialisere elever til at leve og arbejde i et mangfoldigt samfund – og bidrage til at opretholde den svære balance mellem ret til ytringsfrihed og forebyggelse af hadytringer blandt eleverne.

Ekkokamre

Et ekkokammer er et socialt fænomen, hvor folk bruger sociale medier til at få adgang til visse typer nyheder og information ved at vælge den type indhold, de vil have adgang til, ud fra deres præferencer og orientering. I et ekkokammer på et socialt medie kan mennesker, der er involveret i online-debatter, finde samme meninger og tankegange udtrykt, støttet og gentaget igen og igen, hvilket gør deres egen overbevisning stærkere. Den slags lukkede samfund er ikke altid politiske og de forekommer ikke kun online. Der er fællesskaber, der dannes i en gymnasieklasse, ligesom fællesskaber, der er dannet i et online chatrum. Fællesskaber er vigtige for at skabe en følelse af identitet og tilhørsforhold, men de kan også forhindre os i at stille spørgsmålstegn ved deres viden og normer. Efterhånden som vores globale befolkning bliver mere forbundet, er det meget vigtigt at lære unge borgere at navigere i ideer og meninger, der adskiller sig fra deres egne. For at bekæmpe normaliseringen af ​​ensidige tanker skal eleverne forbedre deres evner til at undersøge flere synspunkter og indtage nuancerede, tænksomme positioner, og udvikle kulturel empati og tvær-ideologiske kommunikationsfærdigheder.

AKTIVITETER

BIBLIOGRAFI

Cyberbullying COSTS IS 0801; Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and recommendations

Cepin, Media Needs Talent, available here: http://socialna-akademija.si/joiningforces/3-1-1-bullying-and-cyberbullying/ [last access 26/06/2019]

Council of Europe Recommendation No. R (97) 20 on Hate Speech

E. Bertin, NCAC Analysis: hate speech in schools, available here https://ncac.org/resource/ncac-analysis-hate-speech-in-schools [last access 26/06/2019]

Piucci, What is an echo-chamber and how does it affect people in social media? Available here https://www.idareact.org/what-is-an-echo-chamber-and-how-does-it-affect-people-in-social-media/ [last access 26/06/2019]

Drake, Breaking Through the Echo Chamber: Teaching Students to Use Technology for College Research and Global Citizenry, 2018, available here https://digitalcommons.csumb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1412&context=caps_thes_all[last access 26/06/2019]

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org