Modul 7: Internationale konflikter og menneskerettigheder

This material is meant to assist teachers to facilitate learning about international conflicts, human rights and conflict resolutions in the school. Global political conflicts are issues that may be sensitive and controversial to bring up, especially in school classes where students are related or have strong feelings to different sides in a conflict. It is nevertheless important to create a space for democratic dialogue about controversial issues in the classroom, a place for disagreement, engagement and for different voices to be heard, in order to prevent exclusion and polarization that may lead to extremism.    

LÆRINGSMÅL

  • Students get an overview of the many current global conflict zones as well as peaceful zones and regions.
  • Students develop critical thinking and a nuanced view of global conflicts by getting a sense of A) the variety of reasons and background factors involved in different conflicts, and B) the dynamic dimension of conflicts, i.e. that conflicts are not permanent and static, and can be ended in various ways.
  • Students gain knowledge and understanding of human rights, as well as engagement through active participation in activities, as a frame to work for peace and equality.
  • Students gain an understanding of conflict solution, peacemaking and peacekeeping work, through practical activity concerning conflict solution.

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND

Uddannelsessystemet i et demokratisk samfund skal forberede eleverne til engageret og aktivt medborgerskab. Skolen skal udgøre et trygt rum. “hvor det er muligt for eleverne ( især de elever, som føler sig marginaliserede), at undersøge deres ideer og holdninger i et inklusivt læringsmiljø ” (RAN 2018).

Konflikter, uoverensstemmelser og forskellige positioner er del af et demokratisk samfund, og skolen bør behandle nationale og internationale konflikter på en konstruktiv måde. Skolen har betydning med hensyn til at skabe et grundlag for elevernes aktive deltagelse i en globaliseret verden. 

Politiske og ideologiske faktorer kan påvirke radikaliseringsprocesser – i et komplekst samspil med andre faktorer. Ifølge  Magnus Ranstorp “indbefatter politiske faktorer indignation over vestlige landes udenrigspolitik og militære interventioner.” (RAN 2016). Elever kan også blive mobiliseret af højreekstremistiske narrativer og xenofobiske forståelser af et etableret politisk systems manglende evne til at forsvare en national identitet. En åben demokratisk diskussion involverer  “at adressere kontroversielle temaer. Man kan kun forebygge polarisering ved at forholde sig til sensitive og kontroversielle temaer.” (RAN 2018).

I skolen kan der være elever, hvis familie er flygtet fra krigsområder, hvor amerikanske eller europæiske tropper har foretaget militære angreb. Der kan også være elever, som stadig har familiemedlemmer i disse områder. Andre elever har familiemedlemmer eller venner, som har været udsendt til militære interventioner, og der kan også være elever, som har stærke xenofobiske holdninger til visse grupper i samfundet.      

De følgende undervisningsaktiviteter kan give eleverne en dybere forståelse for internationale temaer forbundet med konflikter og fred.

Didaktiske og metodiske overvejelser:     

  • Vær bevidst om dine personlige normer og holdninger, om hvordan de er blevet skabt og hvordan de kan influere på undervisningen af kontroversielle temaer.
  • Vær bevidst om fordele og ulemper forbundet med at give udtryk for egne værdier og holdninger over for eleverne.
  • Du kan eksperimentere  med forskellige lærerholdninger, for eksempel læreren som en neutral person, den afbalancerede tilgang og djævelens advokat. Se “Teaching Controversial Issues. Professional development pack for teachers”. Council of Europe, 2015, pp. 15 – 21) http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf
  • Her er der også vejledning til at opstille fælles spilleregler i klassen, til distancerende strategier, og hvordan man kan bruge spontane spørgsmål og kontroversielle udsagn konstruktivt i undervisningen.

AKTIVITETER

SUPPLERENDE MATERIALER OG LITTERATURLISTE

“Teaching Controversial Issues. Professional development pack for teachers”. Council of Europe, 2015    (oversat til dansk: Kontroversielle emner i skolen)  http://www.worldwiseschools.ie/resource-item/controversial-issues-conor-harrison/teaching-controversial-issues-professional-development-pack-for-teachers-council-of-europe/

FN om børns rettigheder: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/children/

 https://www.unicef.org/rightsite/237_202.htm 

https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

En kort film på dansk om børns rettigheder: https://www.youtube.com/watch?v=kCX1DgZdCes&feature=youtu.be

http://humanrightseducation.dk/Temapakker/PDF/Vejledning_til_forl%C3%B8b_3_Undervisning_i_menneskerettigheder.pdf

I denne rapport kan man læse om menneskerettigheder i Danmark: https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2015-16/delrapporter_med_issn/status_2015-16_-_delrapport_om_introduktion_til_issn.pdf

en kort film om International Humanitarian Law: https://www.icrc.org/en/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions

Compasito manual on Human Rights Education for Children (2009). Available at: http://www.eycb.coe.int/compasito/   

Materials for teachers about human rights – a resource from Amnesty International (in english and available in other languages): https://www.amnesty.org.uk/resources/teaching-pack-everyone-everywhere-human-rights-secondary-school#.WHyhiLnz5SU 

Om forholdet mellem menneskerettigheder og væbnet konflikt: https://samf.ku.dk/presse/kronikker-og-debat/menneskerettigheder-forebygger-vaebnede-konflikter/

Korte film om menneskerettigheder: https://www.youtube.com/watch?v=pRGhrYmUjU4

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org