Modul 3: Digital bevidsthed

Overgangen til et stadig mere digitalt miljø giver eleverne mange nye måder at udtrykke sig for at finde og få adgang til forskellige oplysninger og synspunkter. Samtidig gør det, at en øget mængde af ​​forskellige former for misinformation er i omløb. Inden for rammerne af PRACTICE-programmet til forebyggelse af radikalisering undersøger modulet om digital bevidsthed spektret af såkaldte ‘informations forstyrrelser’ (Information disorder, se afsnittet herunder) og viser hvordan Medie og Informations Literacy (MIL) kan hjælpe med at bekæmpe det, anvende værktøjer relateret til fakta-kontrol og give et overblik over måder at vurdere sociale medier, kilder og visuelt indhold.

Efter afslutningen af ​​dette modul vil du være i stand til:

 1. Forstå de forskellige typer af misinformation og forkert information, samt hvor disse typer kan placeres indenfor spektret af informations forstyrrelser.
 2. Forstå, hvordan informations forstyrrelser påvirker demokratiet og åbne samfund, samt de konsekvenser, det har for uddannelse, politik, erhvervsliv og privatliv, især med fokus på teenagere.
 3. Forstå, hvordan skade og forfalskning er måder at tænke ‘informations forstyrrelse’ på.
 4. Forstå og kritisere teknologiens og de ‘nye gatekeepers’ rolle (dvs. sociale platforme) i at muliggøre viral distribution af forkert information, der præsenteres som nyheder.
 5. Skelne faktum fra fiktion, såvel som legitimiteten af ​forskellige narrativer og historier inden for autentisk journalistik
 6. Forstå fakta-check, som er opstået som en bestemt form for journalistik, såvel som etik og metoder indenfor denne praksis.
 7. Forstå hvilke spørgsmål der kan stilles i en vurdering kvaliteten af fremførte beviser
 8. Forstå hvordan man tilgår en verificering af sociale medier, kilder og visuelt indhold.    

ORDLISTE

Clickbait: en form for falsk reklame, der bruger hyperlink-tekst eller et miniature-link, der er designet til at tiltrække opmærksomhed og lokke brugerne til at følge det link og læse, se eller lytte til det linkede stykke online indhold karakteriseret ved at være vildledende, typisk sensationaliseret og misinformerende..

Faktakontrol: kontrol af faktiske påstande i ikke-fiktiv tekst for at bestemme ægtheden og rigtigheden af de faktiske udsagn i teksten.

Falske nyheder: en type gul journalistik1 eller propaganda, der består af bevidst desinformation eller hoaxer spredt via traditionelle nyhedsmedier (print og udsendelse) eller online sociale medier.

Hadefuld tale (hatespeech): : den offentlige tilskyndelse til vold eller had rettet mod grupper eller enkeltpersoner på grundlag af visse karakteristika, herunder hudfarve, religion, afstamning og national eller etnisk oprindelse.

1 Gul journalistik, eller den gule presse, er en form for journalistik, der præsenterer lidt eller ingen legitime veldokumenterede nyheder og i stedet bruger iøjnefaldende overskrifter for at sælge flere aviser. Teknikker omfatter overdrivelser af nyheder, begivenheder, skandale-historier eller sensationsjournalistik

 

HVAD?

1. INFORMATIONS FORSTYRRELSE

Types of Information Disorder. Credit: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017

Mens  virkninger af ​​fabrikeret indhold er veldokumenteret har moderne social teknologi skabt en informations-forurening på global skala, et komplekst netværk der skaber, spreder og forbruger disse ‘forurenede’ meddelelser: en række forskellige typer af indhold og teknikker til at forstørre indhold og flere platforme, som er værter for og gengiver dette indhold. Fænomenet Informations forstyrrelse dækker satire og parodi, overskrifter med klik-lokkemad, og vildledende brug af billedtekster, visuelt materiale eller statistikker, såvel som ægte indhold, der deles udenfor sin kontekst, eller manipuleret og fabrikeret indhold.

I modul 3 i Practice programmet ser vi nærmere på begrebet informations forstyrrelse, som det betegnes i en nylig rapport udarbejdet for Europarådet.

Fra et teoretisk synspunkt inkluderer informations forstyrrelser tre forestillinger:

 1. Misinformation (når falske oplysninger deles, uden det er tænkt til at forvolde skade)
 2. Disinformation (når falske oplysninger bevidst deles for at forårsage skade)
 3. Mal-information (når ægte oplysninger deles for at forårsage skade, ofte ved at flytte information, der er designet til at forblive privat, ud i den offentlige sfære).

Elements and Phases of Information Disorder. Credit: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017

For at forstå ethvert eksempel på informations-forstyrrelse er det nyttigt at overveje det i tre elementer:

 1. Aktører: hvem var ‘aktørerne’, der skabte, producerede og distribuerede eksemplet, og hvad var deres motivation?
 2. Budskab: hvilken type meddelelse eller budskab var det? Hvilket format havde det? Hvad var kendetegnene?          
 3. Tolk: Når en meddelelse blev modtaget af nogen, hvordan fortolkede de budskabet? Hvilken handling gav det eventuelt anledning til hos modtagerne?

Derudover er det også konstruktivt at betragte et eksempel på informations forstyrrelse som bestående af tre faser:

1) skabelse

2) produktion

3) distribution

2. INFORMATIONS FORSTYRRELSE OG HATE SPEECH: HVORDAN MAN NÆRMER SIG SPØRGSMÅLET

Et vigtigt aspekt at sætte fokus på, er forholdet mellem informations forstyrrelse – især såkaldt mal-information (se ovenfor) – og hate speech, eller hadefuld tale. Det er vigtigt, at eleverne erkender den måde, hvorpå hadefuld tale kommer til udtryk online, og forholdet mellem spredning af falske nyheder og hate speech, for at være i stand til at identificere og rapportere det – om nødvendigt. F.eks. er hyppige former for racistisk hate speech mod visse mindretal:

 • Modsætninger mellem “os” og “dem”
 • Generaliseringer (“flygtninge er… “, “Muslimer tror…”, “jøder…”) og generaliserende, ofte negative tilskrivninger (f.eks. flygtninge = kriminelle)
 • Normalisering af diskriminerende holdninger: “Det er ikke underligt, at …”
 • Projicering af problemer, som er almene i samfundet, over på minoriteter, f.eks. sexisme, kriminalitet, boligproblemer mv.
 • Negative betegnelser som “økonomisk migrant”
 • Dehumanisering af mindretal, f.eks. sammenligning af flygtninge / romaer / muslimer med insekter, parasitter, dyr osv.
 • Løgne om mindretal og påstået kriminalitet, vold, voldtægt, forfalskede officielle papirer osv. – ofte forklædt som en personlig oplevelse
 • Kulturel racisme (“De passer simpelthen ikke ind her”)
 • Nationalistiske relativiseringer: “Hvad med vores børn /hjemløse/arbejdsløse osv.?”
 • Sætninger som “Snart vil vi være fremmede i vores eget land” og “vores livsstil er dødsdømt”
 • Fortællinger om at den løgnagtige presse aldrig fortæller os sandheden alligevel
 • Alle, der bekymrer sig om mindretal, er en ‘pladder-humanist’ eller sikkert en venstreorienteret ekstremist
 • Så skal jeg mærkes som nazist / racist / homofob, bare fordi jeg… / Hvor er min ytringsfrihed, hvis du sletter mine kommentarer?

Ofte er hadefulde ytringer også forklædt som satire eller humor, eller efterfølgende er undskyldningen, at det kun var ment som en vittighed. Det er vigtigt, at eleverne forsøger at undersøge ord, sætninger, billeder, videoer og online indhold på en kritisk måde, tager sig tid til at analysere, hvordan meninger udtrykkes, og anerkender hadefuld tale, selvom det ser ud til at være en ”blød” ” udmelding. Samtidig er det vigtigt, at unge mennesker ved, at de skal rapportere hadefulde ytringer, der findes online, til den sociale platform og/eller til myndighederne. En anden mulighed at udforske, er modtale, for aktivt at engagere sig i at modgå spredningen af hadefuld tale i sociale netværk.

Se denne grafiske fremstilling hvor forskellen mellem hadudtalelse og en dårlig vittighed forklares:
http://blog.nohatespeechmovement.org/wp-content/uploads/2016/12/Infographic_4-with-noise-and-grunge-MASK-E-OUTLINES-01.jpg

3. MEDIE OG INFORMATIONS LITERACY

Begrebet Media og Informations Literacy (MIL) er blevet udbredt og anvendes af bl.a. UNESCO, Europa-kommisionen og Europarådet, for at understrege de interrelaterede kompetencer hvad angår information generelt og medier i særdeleshed.

Medie og informations literacy og kompetencer omfatter ”hele spektret af kognitive, følelsesmæssige og sociale kompetencer, som  vedrører brugen af ​​tekst, værktøjer og teknologier; færdigheder i kritisk tænkning og analyse; at kunne formidle komposition og kreativitet, såvel som aktiv deltagelse gennem teamwork og samarbejde”. Det “vedrører færdigheder i at tilgå medierne, forstå og kritisk evaluere forskellige aspekter af medierne og medieindholdet og skabe kommunikation i forskellige kontekster. Derudover skal Medie og informations literacy kunne imødegå et stigende niveau af hadefuld tale, fremmedhad og angreb på flygtninge eller mennesker med “andre” religioner, etnicitet eller hudfarve, baseret på stereotype og hjemmebryggede statistikker, populistisk retorik og misvisende medie indslag, som ikke opfylder journalistiske standarder. En sådan viden og færdigheder kan være særlig vigtige for at kunne identificere og reagere på online hadefulde ytringer. Medie og informations literacy er en vigtig strategi indenfor uddannelsesområdet med henblik på en strukturel og vedvarende reaktion på hadefuld tale. Ikke mindst i relation til kompleksiteten, involveret i beslutninger om at forbyde eller censurere online indhold, eller den tid og omkostninger, det kan tage før juridiske beslutninger producerer konkrete resultater. Mange af initiativerne, som involverer medie og informations literacy som værktøj til at bekæmpe hadefulde udtalelser, lægger vægt på udvikling af kompetencer i kritisk tænkning og en etisk reflekteret brug af sociale medier, baseret på menneskerettighedsprincipper.

Medie og informations literacy / kompetencer kan forbedre individers evne til at identificere og sætte spørgsmålstegn ved hadefuldt indhold online, forstå bagvedliggende antagelser og fordomme, og tilskynde til uddybning af argumenter som måder at konfrontere det.

Grafisk fremstilling af Medie og Informations Literacy, UNESCO 2013, Global MIL Assessment Framework, Readness and Competencies, Paris, Frankrig

4. FAKTA-CHECK

Alle, der søger at overbevise andre, kan have et vist incitament til at fordreje, overdrive eller tilsløre fakta. Det er vigtigt, at eleverne er udstyret med en metode til at checke og opdage påstande og kritisk vurdere beviser. Faktacheck eller faktakontrol bruges om journalisters korrekturlæsning og verifikation af påstande i deres arbejde. I vores kontekst her sker fakta-check dog ikke før et indhold offentliggøres, men efter. Udtrykket beskriver fakta-check af fabrikerede sensationalistiske historier, som når ud til et bredt publikum ved hjælp af algoritmer på sociale medier. I 2016 var det mest søgte ord på Google ‘falske nyheder’. I denne nye bølge var fokus på faktakontrol af offentlige påstande, der ‘gik viralt’.

Generelt består fakta-check af tre faser:

 1. At finde kontrollerbare påstande, og bestemme hvilke, der (a) kan fakta-checkes, og (b) burde have været fakta-kontrolleret
 2. Finde frem til kendsgerningerne ved at søge efter de bedst tilgængelige beviser for påstandene
 3. Vurdere påstanden i lyset af beviserne.

Dette er åbenlyst nogle generelle trin, og fakta-kontrol ikke er nogen nøjagtig videnskab. Der er heller ikke en software, som kan undersøge dokumenter og markere når noget er fejlagtigt.

På internationalt plan har det Internationale fakta-kontrollerende Network (International Fact-Checking Network IFCN) udviklet et princip kodeks, der hjælper læserne med at skelne god fakta-kontrol fra dårlig. Disse principper er afhængige af fairness og ikke-partiskhed, gennemsigtighed i kilder og finansiering, gennemsigtighed i metodebrug (til at vælge, forske, skrive, redigere og offentliggøre fakta) og en forpligtelse til en åben og ærlig korrektions-politik.

På europæisk plan er EU FACTCHECK et fakta-kontrol projekt fra European Journalism Training Association (EJTA), der har til hensigt at opbygge et bæredygtigt curriculum vedrørende fakta-kontrol inden for et europæisk netværk af journalistskoler, og i dag samler projektet fakta-check fra mere end 150 studerende og ansatte på over 20 EJTA-skoler. Projektet har udviklet et trin-for-trin fakta-kontrol flow-diagram for at hjælpe studerende og deres lærere til at følge en streng og ensartet metode i fakta-kontrol. Flow-diagrammerne er dedikeret til:

Trin i fakta-kontrol, credits EJTA

EU FACTCHECK giver også en præsentation af de generelle principper for metoderne, og nogle øvelser, som kan udføres for at blive bekendt med deres terminologi. Værktøjer til fakta-kontrol er også udviklet på nationalt niveau.

5. VERIFICERING PÅ SOCIALE MEDIER

Det er et faktum, at sociale medier har ændret journalistik praksis. Involvering af læsere og publikum har givet anledning til ‘crowdsourcing’ til verificering af indhold, og endda rapporteringsopgaver kan nu outsources til medieforbrugere at verificere. Metoderne til at verificere indhold og kilder kræver en konstant opdatering for at afspejle virkningerne af digitale teknologier, online adfærd og praksisser inden for nyhedsindsamling. I dag er øjenvidneberetninger og visuelt indhold blandt de vigtigste redskaber, som en journalist og/ eller nyhedsudgiver kan trække på for at fortælle en historie. Den hurtige vækst i mængden af ​​visuelt indhold, som opdateres på sociale platforme, er drevet af tre hovedfaktorer: 1) spredning af kameraaktiverede smart- og feature-telefoner rundt om i verden; 2) øget adgang til billige/ gratis mobildata; og 3) stigningen af ​​globale sociale netværk og sociale platforme, hvor enhver kan offentliggøre indhold og opbygge sit eget publikum. Givet den situation skal eleverne introduceres til grundlæggende værktøjer og teknikker til at lære og praktisere kilde- og indholds-verifikation, som eksempelvis:

Facebook konto analyse

hvordan man benytter online-værktøjer (f.eks. Intel teknikker) for at finde ud af mere om en kilde ved at analysere deres Facebook-konto.

Twitter-kontoanalyse

hvordan man bruger guider (f.eks. Africa Check) til at finde ud af mere om en kilde ved at analysere deres sociale historie og derved identificere, om det er bot-tweeting.

Omvendt billedsøgning

hvordan man bruger onlineværktøjer (f.eks. Google omvendt billedsøgning, TinEye, RevEye osv) til at kontrollere, om et billede er blevet genanvendt for at understøtte en ny påstand eller begivenhed. Omvendt billedsøgning giver dig mulighed for at se, om en eller flere billeddatabaser indeholder en tidligere version af billedet. Dog -selvom søgning i omvendt billede ikke giver nogen resultater, betyder det ikke, at billedet er originalt, og du skal stadig foretage yderligere kontrol.

YouTube Data Viewer

der er ingen offentligt tilgængelig “reverse video search” – men værktøjer som Amnesty’s YouTuber Data Viewer, InVID og NewsCheck kan registrere video billeder til YouTube-videoer og en omvendt billedsøgning i disse billeder kan afsløre, hvis tidligere versioner af videoen er blevet uploadet.

EXIF Viewer

EXIF ​​er metadata til visuelt indhold, som inkluderer en lang række data skabt af digitale kameraer og telefonkameraer på indfangnings-tidspunktet, herunder tid og dato, placeringsmetadata, enhedsdata osv. Disse metadata er yderst hjælpsomme i en verifikationsproces – selvom videoer, der deles på Facebook og Twitter, ikke viser metadata, og for at verificere har du brug for den originale billedfil.

Disse værktøjer er gratis, og mere eller mindre enkle at bruge, og kræver anvendelse af grundlæggende færdigheder. Der er også avancerede teknikker til at udforske, f.eks.:

Geolocation

processen med at bestemme, hvor en video eller billede er blevet optaget. Det er muligt, hvis der er tilstrækkelige metadata: EXIF-data fra mobiltelefoner afslører ofte koordinater, og socialt indhold er lejlighedsvist geotagget. Ofte kræver geoligering kryds-henvisende visuelle egenskaber og elementer af indholdet fra  satellitbilleder, gadevisningsbilleder og visuelt indhold tilgængeligt fra andre kilder.

Vejr corroboration

kilder som WolframAlpha kan afsløre historiske vejrdata, så vi kan kontrollere, om vejret, der kan observeres i visuelt indhold, verificeres af den historiske rekord.

U

Skygge analyse

En undersøgelse af et foto eller en video er at se på konsistensen i synlige skygger (dvs. er der skygger, hvor vi kan forvente, at de skulle være?)

s

Billed teknisk analyse

nogle værktøjer er i stand til at registrere uoverensstemmelser i billedmetadata, der antyder manipulation. Værktøjer som Forensically, Photo Forensics og IziTru kan udføre klon detektion og fejlniveau analyse, som kan give nyttig indsigt.

HVORDAN?

Læreren kan anvende dette modul og den teoretiske viden og læring f.eks. på seminarer eller mere oplægsprægede præsentationer, suppleret med praktiske øvelser i arbejdsgrupper. Hovedideen er at arbejde med en 60-90 minutters teoretisk del og en 90 minutter-to timers workshop / praktiske aktiviteter. Sessionerne kan udvides, gøres mindre og/eller opdeles over flere dage, afhængigt af undervisningsrammerne i den pågældende klasse og elevgruppe.

 Her følger forskellige pædagogiske tilgange som kan anvendes:

Den tema-undersøgende metode (Issue-Enquiry approach)

Problembaseret læring er en elev-centreret læringsmetode, der inkorporerer mange af de funktioner, som er forbundet med undersøgende læring, problemløsning og beslutningstagning, hvor eleverne tilegner sig ny viden og færdigheder gennem undersøgende trin: identifikation af problemet; erkendelse af underliggende holdninger og overbevisninger; afklaring af de faktiske forhold og principper bag emnet; lokalisering, organisering og analyse af bevismateriale; fortolkning og løsning af problemet; handling og genovervejelse af konsekvenserne og resultaterne fra hver fase. Eksempler på fremgangsmåden til spørgeundersøgelse i medie og informations kompetence inkluderer: udforskning af køn og race skildringer gennem medieanalyse; at udforske privatlivets fred og medierne gennem dokumentanalyse; udforske cyber-mobning gennem etnografisk undersøgelse.

Problembaseret læring (Problem-based learning PBL)

Det er et læseplanudviklings- og instruktionssystem, som samtidig udvikler elevernes tværfaglige viden og færdigheder, kritiske tænkning og problemløsningsstrategier. Det er en meget struktureret læringsmetode, der forbedrer både individuel og kollektiv viden ved at engagere eleverne i kritisk undersøgelse af virkelige problemer. Et eksempel på problembaseret læring i medie- og informations literacy inkluderer design af en effektiv social kampagne for et bestemt publikum på sociale medier.

Casestudie metode

Denne metode involverer en dybdegående undersøgelse af en enkelt instans eller begivenhed. Det kræver en systematisk måde at se begivenheder på, indsamle data, analysere information og rapportere resultaterne, hvilket understøtter undersøgende læring blandt eleverne. Eleverne kan f.eks. gennemføre et casestudie af marketingkampagnestrategien og frigivelsen af en meget succesrig film, bestsellerbog eller et andet højprofileret medieprodukt.

Cooperative Learning (CL)

Det henviser til en instruerende tilgang, der sætter eleverne sammen for at arbejde for at nå fælles mål og skabe viden i fællesskab. CL kan spænde fra arbejde i par til mere komplekse former som projektlæring, ‘ekspert-puslespil’, guidede par-spørgsmål og gensidig undervisning. Et eksempel på Cooperative Learning i Medie- og Informations Literacy: Samarbejde i et wiki-rum.

Tekstanalyse

Eleverne lærer at foretage tekstanalyse ved at identificere koder og konventioner i forskellige mediers genrer. Med denne type semiotisk analyse kan forståelsen af ​​nøglebegreber øges. Eksempel: Eleverne bliver bedt om at vælge et stykke medietekst, der interesser dem. Det kan være en nyhedsartikel, en video fra YouTube eller et videoklip fra en online nyhedskilde. Sæt eleverne i grupper og vejled dem i at analysere publikum, formål, forfatter, teknik / tekstlige træk og kontekst.

Oversættelser

Med denne tilgang tager eleverne information præsenteret i et medium og ‘konverterer’ dem til et andet medium. Denne pædagogiske tilgang kan antage mange forskellige former og bruges på forskellige medier. Eleverne kan tage en avisartikel, de har skrevet om en hændelse på skolen, og konvertere den til en podcast-radionyhedshistorie. Eller de ser et kort afsnit af en børnefilm og arbejder derefter i små grupper for at tegne et storyboard, der svarer til scenen, og identificerer de scener, vinkler og overgange, der er blevet brugt.

Simuleringer

Det bruges ofte som en strategi i film- og medie læseplaner. Underviserne bruger simulering for at demonstrere for eleverne, hvordan medieindlæring ‘ser ud’. Eksempler inkluderer: elever, der tager rollerne som et dokumentarfilmhold, der producerer et ungdomsorienteret tv-program, eller radio- / internetbaserede journalister, der interviewer en medielærer til en podcast, eller et marketingteam, der laver en salgsfremmende video for potentielle elever om livet på skolen.

SUPPORTING MATERIALS

HATE SPEECH

https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib07/IN01906676/Centricity/Domain/120/9-12-unit4-breakingdownhatespeech.pdf (EN) It is the Unit 4 Breaking Down Hate Speech in the framework of Lesson Plan Digital Literacy and Citizenship in a Connected Culture, realized by The GoodPlay Project carried out by Harvard Graduate School of Education. It brings together essential questions, lesson overview, Learning Objectives, Materials and Preparation about hate speech

https://paroleostili.it/scuola/ (IT) Parole O_Stili is a non-profit association, founded in Trieste in July 2017 that seeks to build a sense of awareness and responsibility in Internet users, encouraging them to share and maintain the values expressed in the “Manifesto of Non-Hostile Communication”. Their website contains an entire section devoted to educational tools: there are materials, educational events for teachers, book for secondary schools, materials dedicated to children, awareness raising meetings for students in schools and also a book for middle schools (work in progress). The contents are based on the Italian context but are also available in English

http://www.nohatespeech.it/ (IT) This is the Italian task force of the Young People Combating Hate Speech Online, a CoE project aimed at raise the awareness of young people against intolerance and violent speech online. There are materials and contents such as videos and link to other European working groups within the No Hate Speech Movement

INFORMATION DISORDER, FACT-CHECKING AND SOCIAL MEDIA VERIFICATION

https://factcheckingday.com/ (EN) This is the website created in honor of International Fact-Checking Day (2nd, April). It embeds lessons, articles, quiz and other interesting materials about fact-checking

https://eufactcheck.eu/wp-content/uploads/2019/03/1AnalyseClaim-001.pdf (EN) This is the link to the flowchart developed by EJTA within the factcheck.eu project. It is a very interesting and useful tool to analyse claim and guide the reader/user in developing its own idea about the statement/news analyzed in order to properly carry out a fact-checking verification of the contents

https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.pdf (EN) This is the report of the analysis carried out by Stanford History Education Group in assessing students about their civic online reasoning – the ability to judge the credibility of information that floods young people’s smartphones, tablets and computers. It collects the slides, exercises, questions and materials used to carry out the evaluation thus constituting a valid food for thought

https://checkology.org/ (EN) It is a virtual platform where students learn how to navigate the challenging information landscape by mastering the skills of news literacy. The virtual classroom’s lessons help educators equip their students with the tools to evaluate and interpret the news and learn how to determine what news and other information to trust, share and act on. There is a free version that enable a unique teacher login, a teacher guide with national standards alignment and comprehensive blended e-learning strategies, including PBL and civic engagement extensions as well as customer support

http://factcheckers.it/materiali/ (IT) Factcheckers is a cultural association and the first Fact-checking project in Italy. Their website contains materials and resources for different target audience’s, such as a card game to enhance critical thinking; an entertaining guide for internet users; an interactive quiz to let people know if they are able to distinguish a fake from a real news, social media account and so on; a guide to recognize fake news; a video for explorers of the Digital Ocean; the decalogue of the news explorer; social cards to be shared on Facebook and Twitter; an handbook for young fact checkers and other more contents.

MEDIA AND INFORMATION LITERACY

http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/
(EN) This website provides access to an international, multimedial and multi-language media and information literacy (MIL) teaching resources tool for educators, researchers and individuals. The resources (13 modules) can be shared, adapted, used and re-uploaded by users at will.

https://www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2015/06/Modulo_bricks.pdf
(IT) This is the learning module related to BRICKs– Building Respect on the Internet by Combating Hate Speech project, an EU funded project carried out in five European countries and aimed to combat the spread of online hate speech against migrants and minorities through media literacy and active involvement of web users and web content producers. There are 13 working units and each one is enriched by monitoring and evaluation tools as well as restitution methods. For each unit there is a general overview, objectives, instructions, methodologies, materials, strategies to involve students and so on.

TIPS OG UDFORDRINGER I GENNEMFØRELSEN I FORSKELLIGE KLASSEKONTEKSTER

Der opfordres til, at lærere integrerer lokalt, regionalt, sprogligt og kulturelt relevant materiale og eksempler i aktiviteterne – både de teoretiske og praktiske. Samtidig skal læreren udelade ting, der vurderes som upassende, stødende for en bestemt elevgruppe eller uproduktive. Ændring af tekst eller træningsmateriale, som uanset årsag betragtes som utilstrækkelig, er en mulighed. Derudover er det meget vigtigt at opdatere eksemplerne og de givne materialer, for at gøre lektionerne målrettede, relevante og stimulerende for deltagerne. I nogle tilfælde kan lærerne omskrive læsetekster og klassificere sproget svarende til forskellige niveauer; undervise i vanskeligt ordforråd og lade det være skrevet på tavlen for eleverne at henvise til, såvel som billeder og visuelle spørgsmål, hvor det er relevant; tilskynde til brug af ordbøger; sammensætte eleverne så de er blandet med forskellige i niveauer; give eleverne tid til at samle deres ideer via et rollespil eller diskussion; vurdere eleverne for den indsats, de yder frem for deres evne.  For elever, der har brug for ekstra støtte til nogle opgaver, skal du udpege hjælpere, f.eks. kammerater eller en pædagog. De kan yde hjælp på forskellige måder, afhængigt af den lærendes behov: hjælperen kan modellere trinene i en opgave, før eleven udfører den på egen hånd; hjælpere kan give yderligere spørgsmål (verbal, gestual eller delvis fysisk), når elever har brug for dem; hjælperen kan gennemføre nogle af opgaverne med eller for eleven; hjælperen kan give eleven øjeblikkelig feedback og yderligere opmuntring for at styrke succesoplevelser. Endelig skal du sørge for, at det tilgængelige udstyr (f.eks. Computere, smartphones, interaktive tavler, tablets osv.) er velegnet til de tildelte opgaver og, hvis ikke, skræddersy aktiviteterne til det tilgængelige udstyr.

LITTERATUR

Amadeu Antonio Foundation, Hate Speech against refugees in Social Media- Recommendations for Action, 2016

Chan; Jones; Jamieson; Albarracìn, Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy of Messages Countering Misinformation, APS, 2017, available there https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797617714579 [last access 29/05/2019]

Commission of the European Communities, Study on the Current Trends and Approaches to Media Literacy in Europe, 2009

Council of Europe report DGI(2017)09; Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making, 2017

Council of Europe, Mapping of Media Literacy Practices and Actions in EU-28, 2016

Graves L., Cherubini F., The rise of fact-checking sites in Europe, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2016

Guess, A. Nagler,J., Tucker, J., Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook, 2019 , available there

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf[last access 29/05/2019]

IFCN, The commitments of the code of principle, available here https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles [last access 28/05/2019]

Marchi, R., With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”, Jourhnal of Communication Inquiry, 2012, available there https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf[last access 29/05/2019]

Nossel, S. Faking news: fraudloent news and the fight for truth, PEN America, 2017

Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report, 2018

Stanford History Education Group, Evaluation Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning, 2016

Stencel, M. Fact-checking booms as numbers grow by 20 percent, Duke Reporters Lab, 2017

Tambini, D., How advertising fuels fake news. LSE Media Policy Project Blog, 2017

UNESCO, Journalism, ‘Fake news’ and disinformation, Handbook for Journalism Education and Training, 2018

Wardle, C., Information Dirosder: The Essential Glossary, 2018, available here https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x81849 [last access 29/05/2019]

Weedon, J., Nuland W., and Stamos, A., Information Operations and Facebook, Facebook Newsroom, 2017

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org