Aktivitet 1: Online mobning – brudt venskab

Aktivitet 1: Online mobning – brudt venskab

Eleverne ser et videoklip om emnet online mobning og tæt venskab mellem elever. Derefter bliver eleverne bedt om at give råd i relation til online mobning i en kontekst af nære venskaber. 

Materialer:

Videoafspilningsmulighed og store stykker papir

Varighed:

50-65 minutter

Aktiviteten trin for trin:

  • (5-10 minutter) Introduktion til emnet online mobning. Start med en kort diskussion i klassen om elevernes erfaringer med online mobning. Spørgsmål kunne være: Har nogen af jer oplevet online mobning? Prøv at beskriv situationen. Hvordan reagerede du på situationen? Hvis det var dig der udøvede mobning, hvad lærte situationen dig? Hvis du blev mobbet, hvad lærte du af situationen?
  • (2 minutes) Vis youtube videoen “Cyberbullying: Broken friendship
  • Videoen er på engelsk, men med en ord gennemgang vil elever i udskolingen kunne forstå den.  
  • (20 minutter) Giv eleverne tid til at arbejde individuelt med “Kære Compy” arket. De skal beslutte individuelt hvilket af de to breve, de vil svare på.
  • (10-15 minutter) Efter eleverne har skrevet deres besvarelse individuelt, del dem i grupper á 3-4.  Inddel grupperne så eleverne er sammen med de elever der valgte de samme brev. Giv hver gruppe et stort stykke papir. På det papir skal være gruppe opliste de bedste dele af hver af deres svar. Gruppen skal opliste mindst en del fra hver gruppedeltagers brev.     

Opsamling:

(10-15 minutter) Hæng de færdige plancher op i lokalet og reflektér over elevernes svar. 

Spørg eleverne om nogen af dem har brugt samme foreslåede strategi i virkeligheden. Hvis ikke, hvordan tænker de, at bruge strategien / rådene i en virkelig situation i deres liv? 

Diskussion om hvordan eleverne vil bruge de foreslåede strategier i relevante situationer i det virkelige liv.

Hvis læreren finder det passende, kan eleverne få en opgave i hjemmearbejde, at de skal identificere en online-situation med en ven, pårørende eller en anden betydningsfuld person, der kan rumme en etisk udfordring med online opførsel. Hjemmeopgaven kan indebære, at de studerende skriver et resumé af situationen og hvilke etiske beslutninger de studerende har taget. Resuméet kan være det samme eller relateret til det, eleverne diskuterede i trin 1 i denne aktivitet, men tilskynde dem til at nedskrive situationen og foretage en nærmere kritisk analyse.