Aktivitet 2: Online tilstedeværelse og deltagelse

Aktivitet 2: Online tilstedeværelse og deltagelse

Denne aktivitet hjælper eleverne med at tænke over, hvordan de bruger Internettet, og hvordan de deltager online. Deltagerne identificerer og skalerer deres niveau af online deltagelse og planlægger også, hvilken slags rolle de gerne vil have online i fremtiden. Eleverne lærer også, hvordan man adresserer hadefulde ytringer, og hvordan man beskytter menneskerettigheder online på en mere effektiv måde.

Materialer:

Store ark pap, store ark papir, farvede tudser,  Post-its, copier af hand-out deltagelses stige.

Varighed:

45 minutter

Aktivitetsbeskrivelse trin for trin:

 • Forklar eleverne, at du har placeret kort på gulvet i rummet, og at alle kortene repræsenterer forskellige online-roller: skaber, samtale- / diskussionsdeltager, kritiker, samler, ”joiner”, tilskuer, inaktiv, seer og medlem. Giv eksempler på, hvad hver rolle betyder.
 • Bed eleverne om at placere sig selv på et af kortene, alt efter hvad de generelt gør på Internettet. Hvordan ser de deres rolle online? Hvordan deltager de online?
 • Efter at de har valgt deres sted, bed dem om at se sig omkring og være opmærksomme på hvor andre har placeret sig. Du kan også bede om eksempler på handlinger, som deltagerne laver online.
 • Bed eleverne om at placere sig selv på kortene igen, afhængigt af hvad de gør på Internettet med hensyn til bekæmpelse af hadefulde ytringer online. Når de har valgt deres sted, bed dem om at se sig omkring og være opmærksomme på, hvor andre har placeret sig. Du kan også bede om eksempler på deres handlinger til at bekæmpe hadefuld tale online.
 • Bed eleverne om at placere sig selv på kortene igen, alt efter hvor de gerne vil se deres online deltagelse et år fra nu, når det kommer til bekæmpelse af hadefuld tale online. Når de har valgt deres sted, kan du bede dem uddybe, hvorfor de har valgt den specifikke rolle.
 • Bed eleverne om at danne små grupper på 2 til 4 personer. Bed grupperne om at komme frem til de handlinger, de gerne vil udføre for at nå det niveau for deltagelse, de har valgt, når de bekæmper hadefulde udtalelser på nettet.
 • Bed grupper om at dele deres forslag til handlinger med andre

Opsamling:

 • Hvad synes du om aktiviteten?
 • Hvordan var det at identificere din rolle på internettet? Hvad opdagede du om din online adfærd?
 • Hvordan var det at ídentificere din rolle online med hensyn til handlinger mod hadefulde ytringer online?
 • Hvordan var det at identificere, hvilken slags rolle online du gerne ville have, når du bekæmper hadudtalelse?
 • Hvordan var det at tænke på ting, du kunne gøre mere af online?
 • Hvad synes du om de forskellige eksempler på online deltagelse? Hvordan relaterer de til “offline” deltagelse? Kan folk deltage online, på samme måde som de gør offline?
 • Er det vigtigt at adressere hadefulde udtalelser online generelt? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvor let fandt du det at tænke på online handlinger mod hadefuld tale?
 • Føler du, at du frit kan deltage online?