PROJEKTET

Baggrund

Paris-erklæringen (2015) fastslår, at lærere har behov for nye færdigheder og kompetencer for at kunne håndtere komplekse undervisningssituationer og for at kunne forholde sig til heterogene elevgrupper. Efter- og videreuddannelsesprogrammerer ikke altid tidssvarende set i relation til de behov og udfordringer, lærerne står ansigt til ansigt med.

For at imødekomme disse behov, vil projekt PRACTICE udvikle efteruddannelsesaktiviteter, der er tilpasset de faktiske behov for metoder til at møde elever med en mangfoldig baggrund og til at forebygge radikalisering.

Over hele Europa spiller skolen en vigtig rolle i forebyggelsen af radikalisering ved at fremme europæiske værdier og social inklusion – og ved at udvikle gensidig forståelse og tolerance såvel som kritisk tænkning i forhold til kontroversielle og sensitive spørgsmål. Det ser vi som nøglefaktorer i forebyggelsen af radikalisering.

PRACTICE adresserer de aktuelle behov og udfordringer i forebyggelsesarbejdet på skoler og giver lærere mulighed for nye efteruddannelsesaktiviteter, der bygger på udviklingen og afprøvningen af  innovative pædagogiske tilgange og participatoriske metoder i en samarbejdsproces, som involverer 7 partnerorganisationer  og 35 skoler på lokalt, nationalt og EU niveau.

MÅL

At udvikle et europæisk strategisk efteruddannelsesprogram mede særligt sigte på at forebygge radikalisering i skolen

At styrke læreres handlemuligheder gennem kompetencegivende aktiviteter og bedre værktøjer til at forebygge radikaliseringsprocesser i undervisning af heterogene elevgrupper

At styrke udviklingen af kritisk tænkning, medborgerskab og værdier om frihed, tolerance og antidiskrimination gennem undervisningen på skolens ældre klassetrin

At skabe inklusion af elever med forskellig etnisk, religiøs og social baggrund ved at opbygge et trygt udviklingsrum i skolen, hvor eleverne forbereder sig til at blive aktive, ansvarlige og åbensindede medborgere i samfundet.

LÆRERE

FOLKESKOLER

ELEVER PÅ FOLKESKOLENS ÆLDSTE KLASSETRIN

SKOLELEDERE

 • Større forståelse for radikalisering og forebyggelsesindsatser
 • Styrkede færdigheder og kompetencer til at undervise i kritisk tænkning, til at fremme medborgerskab og europæiske værdier blandt eleverne og til at håndtere mangfoldighedsrelaterede situationer og diskrimination
 • Øget selvtillid og tro på egne professionelle kompetencer sammen med større faglig tilfredshed
 • Forøget digital kompetence og digital opmærksomhed
 • Bedre evne til at håndtere komplekse undervisningssituationer
 • Bedre fremtidsudsigter som følge af det innovative og kvalificerende efteruddannelsesprogram
 • Højere motivation til at møde faglige udfordringer
 • Bedre og mere attraktiv skoleprofil som følge af innovative efteruddannelsesmuligheder
 • Øget effektivitet gennem et bedre match mellem skolernes og lærernes faktiske behov på den ene side og det behovstilpassede efteruddannelsesprogram på den anden
 • Bedre imødekommelse af elevbehov gennem lærernes muligheder for relevant kompetenceudvikling og relevant pædagogisk kapacitetsopbygning
 • Bedre skolemiljø og større tilfredshed i lærerjobbet
 • Et mere trygt, imødekommende og inkluderende skolemiljø for både lærere og elever
 • Øget samarbejde med andre europæiske undervisningsinstitutioner til styrkelse af den internationale dimension i undervisningsmiljøerne
 • Større ressourceeffektivitet takket være det interne og eksterne samarbejde
 • Større forståelse og positiv holdning til mangfoldighed og inklusion
 • Dybere forståelse for europæiske værdier
 • Bedre kritisk tænkning og evne til at indgå i demokratisk dialog med lærere, andre elever og civilsamfundet
 • Højere grad af aktiv deltagelse og positivt engagement i skolen og lokalsamfundet
 • Bedre skoleresultater takket være en bedre inklusion i klasserummet
 • Styrket tilfredshed i jobbet som følge af øget dialog og samarbejde i det kollegiale miljø
 • Øgede karrieremuligheder gennem ny strategisk efteruddannelse
 • Bedre motivation til at eksperimentere og øge interessen for den professionelle praksis
 • Bedre mulighed for at realisere forebyggesindsatser og kombinere politik og praksis
 • Bedre færdigheder og kompetence til at udvikle effektive efteruddannelsestilbud

Kontakt os

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, eller ønsker du at få yderligere information?

Koordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italien

antonella.alessi@danilodolci.org