Aktivitet 3: Menneskerettigheder i krig og fred

Aktivitet 3: Menneskerettigheder i krig og fred

Information for the teacher about human rights and its relation to violent conflict:

Menneskerettigheder bliver ofte krænket i væbnede konfkikter. Væbnede konflkter opstår ofte i situationer præget af tilsidesættelse af menneskerettigheder, for eksempel når grupper er sat udenfor indflydelse og ikke har adgang til sundhedsydelser, uddannelse, hvor der er tortur i fængslerne.  Dette vil sige at  styrkelse af menneskerettigheder er et middel til at forebygge væbnede konflikter. Krænkelse af menneskerettigheder udgør en årsag til mange voldelige konflikter, hvis menneskerettigheder styrkes efter en fredsaftale, minimeres risiko for nye voldelige konflikter.

Materialer:

 • PC eller kopi af Menneskerettighhederne. Der findes en børnevenlig version: https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/
 • Plancher til gruppearbejde
 • Tusser/penne

Varighed:

1 ½ – 2 timer

Aktivitetsbeskrivelse:

Trin 1:

Start aktiviteten med at gøre rede for den historiske kontekst for skabelsen af Menneskerettighedskonventionen. Anden Verdenskrig involverede næsten alle lande og mellem 70 og 85 millioner mennesker mistede livet. Folkemord blev industrialiseret, 6 millioner jøder, mellem 200.000 og 500.000 romaer og homoseksuelle og mennesker med handicap blev dræbt på grund af en ideologisk biologisk racisme. 

Menneskerettighedskonventionen blev underskrevet i 1948 for at beskytte mennesker og grupper.

Konventionen beskriver grundlæggende rettigheder, som ethvert menneske har krav på. To forhold er særligt væsentlige i denne sammenhæng: 

 • Menneskerettigheder er universelle. De gælder for alle mennesker.
 • Menneskerettigheder gælder uanset personens status, både socialt, politisk og økonomisk. Rettighederne følger mennesker qua deres status som menneskelige væsener.

Yderligere informationer:
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/grundskolen/udskoling
https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/film

Trin2:

 • Uddel kopier af menneskerettighederne eller benyt :
  https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
  E
  ller en børnevenlig version:
  https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/
 • Hæng rettighederne op på væggen for at aktivere læringsprocessen.
 • Bed eleverne læse rettighederne, det kan eventuelt være som en fælles gennemgang og forordet kan udelades.
 • Eventuelt: Hvis konventionernes tekst er for svær for eleverne, kan de arbejde sprogdidaktisk med teksten. Bed dem i grupper på 3-4 elever om at formulere 4-5 rettigheder i deres eget sprog.De skal producere en tekst som:
  • ikke kan misforstås
  • skal være forståelig
  • skal kunne læses og forstås af mennesker i hele verden
  • er formuleret på en sådan måde at flest mulige lande vil kunne underskrive
 • Hæng teksterne op i klasseværelset.

Trin 3:

Del eleverne i grupper på 2-3 elever. De skal diskutere følgende spørgsmål og skrive et resume på planche, som skal blive hængende i lokalet:

 1. Hvad lagde du mærke til ? Var der noget, du blev overrasket over?
 2. Hvad tror du det betyder at menneskerettighederne er universelle?
 3. Vælg 3-4 rettigheder som du synes er særlig vigtige. Begrund dit valg.
 4. Forskning har påvist at menneskerettigheder kan forebygge væbnet konflikt. Hvilke rettigheder synes du er bedst egnede til det ?

Trin 4:

Gruppernes resultater kan drøftes i plenum eller ved at grupperne finder sammen to og to.