Aktivitet 2: Hvad handler alvorlige konflikter og krige om ? Forstå årsager til internationale konflikter og krige med kritisk tænkning

Aktivitet 2: Hvad handler alvorlige konflikter og krige om ? Forstå årsager til internationale konflikter og krige med kritisk tænkning

Materialer:

  • Store ark papir
  • Tusser/farver
  • Post-its
  • PC og internet

Varighed:

mellem 1,5 og 2,5 timer 

Aktivitetsbeskrivelse:

Trin 1: Definere hovedbegreber : Brainstorm

For eksempel:
Krig er brug af vold i en bevæbnet konflikt. 
Alvorlig krise er en intens konflikt mellem to stater, som kan føre til krigshandlinger.

Trin 2: Gruppearbejde om årsager til alvorlige konflikter og krige.

Trin 3: Hvert forslag til årsag skrives på en post-it, grupperne fremlægger i plenum og sætter deres sedler op på en planche/væggen. 

Trin 4: Diskuter hvordan de foreslåede årsager kan opdeles i kategorier. Alternativt kan læreren have forberedt kategorierne.

Trin 5: Sedlerne placeres under de vedtagne kategorier.

Metodiske forslag 

Mulige årsager kan være:  
Personer eller gruppers ønske om magt, økonomisk gevinst, nationalisme, forsvar, ulighed (politisk, socialt økonomisk), fattigdom, arbejdsløshed, undertrykkelse…

Mulige kategorier:

  • Kamp om territorium
  • Politik og ideologi  
  • Adgang til ressourcer (vand, olie, metaller)
  • Politisering af etniske/kulturelle/religiøse identiteter

Trin 6: Grupperne vælger en alvorlig konflikt eller krig. Det kan være en, som de har beskæftiget sig med tidligere.

Trin 7: De foreslår årsager til den valgte konflikt/krig og fremlægger i plenum.

De ser en film om konflikter/krigen på Youtube eller læser en udleveret beskrivelse/skriver en kort beskrivelse (som  https://www.weforum.org/agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-political-tool/ )

Eksempler på film: