Didaktiske metoder og kreative tilgange

Brainstorming

Brainstorming er en teknik som er let at anvende og der kommer mange ideer frem. Den kan fremme problemløsning og giver kreative ideer. Hvis der er tidsbegrænsning giver det oplevede tidspres endnu flere ideer.De mange ideer kan give anledning til endnu flere ideer i forskellige retninger. Det er vigtigt at sammenkæde ideerne og inddrage de ideer, som er udtryk for en anden måde at se problemet på. Læreren skal facilitere processen ved at prøve at inddrage alle deltagere og ved at skabe en tryg atmosfære, hvor der ikke gives udtryk for kritik og vurdering. Læreren skal gøre opmærksom på at det er vigtigt at lytte til andres ideer og prøve at tænke ud over boksen. I det følgende forklares, hvordan man bruger brainstorming .

 1. Definer et emne eller problem, som kan afføde mange ideer. 
 2. Sæt en tidsgrænse (cirka 25 minutter).
 3. Deltagerne udtrykker ideer relateret til emnet, læreren skriver dem ned undervejs, oftest på et whiteboard eller flipover.
 4. Til slut evalueres resultaterne. Dette kan gøres hurtigt ved at ideerne prioriteres ved håndsoprækning.
 5. Ideerne opdeles i kategorier. De, som ikke passer ind, slettes.
 6. Efter at listen er blevet sorteret og reduceret, drøftes de tilbageblevne ideer.

Kooperativ læring 

Kooperativ læring er en læringsaktivitet hvor elever med forskellig baggrund arbejder sammen for at løse en opgave. Eleverne  arbejder sammen og optimerer både deres egen og gruppens læring. Kooperativ læring kan differentieres med kompetitiv og individuel læring, hvor eleverne arbejder selvstændigt for at nå  personlige læringsmål.

Fordele ved kooperativ læring er for eksempel:

 • Motivation til at hjælpe hinanden
 • Udføre meningsfulde samtaler og handlinger
 • Oversætte “lærersprog” til “børnesprog”
 • Se situationer og problemer fra forskellige perspektiver
 • Bedre udnyttelse af tiden 
 • Skabe venskaber og relationer
 • Styrke kommunikative og interaktive færdigheder

Mind Mapping

Mind mapping betyder at  “kortlægge” vores tanker og ideer. Det bruges til at generere så mange ideer som muligt inden for et bestemt tema. Det særlige ved mind mapping  er at metoden afspejler de naturlige tankeprocesser. En mind map stimulerer associativ tænkning  idet tankerne gengives i et organisk mønster. Man starter med at angive hovedtemaet i midten af et stykke papir, derefter tegnes linjer fra dette centrum ud til associerede ideer med brug af farver, billeder og symboler, som visualiserer tankerne. Fordelen ved en mind map er at det gør det nemmere at huske ideerne end når de bliver nedskrevet på listeform. Forskning har påvist at mind mapping benytter alle tankeværktøjer i både højre og venstre hjernehalvdel. Mange anser derfor mind mapping for at være den mest holistiske af de kreative tænkeformer (Stankodic, Basic, Papic, Aleksic, 2011).

Mind mapping diagram

Introducere ukonventionelle undervisningsmaterialer

Ukonventionelle undervisningsmaterialer kan gøre det lettere for elever at tænke ud af boksen og blive mere engagerede i undervisningen.Det kan være indførelse af  podcasts eller interaktive medier. I det følgende afsnit findes ressourcer som lærere kan benytte til at fremme kreativitet. En anden mulighed er at skabe et varmt og åbent klima. Klasseværelset kan udstyres med kunst og man kan benytte humor og storytelling til at skabe et fleksibelt og stimulerende miljø. 

Podcast logo

Internationalt samarbejde

Denne tilgang giver eleverne mulighed for at udvikle åbensindethed og kreativ tænkning via kontakt med elever i  andre lande. Man kan udføre projekter via iEARN eller knytte kontakter med skoler i andre lande. Derved kan eleverne komme i kontakt med mennesker med en anden baggrund og opnå færdigheder i   international kommunikation og blive mere opmærksomme på andre kulturelle værdier og normer. Tværkulturel kontakt  kan medvirke til at dekonstruere populære stereotyper, undgå overgeneraliseringer og fordomme. Man kan tilmelde sig ved at kontakte den nationale  iEARN koordinator.

Flerkulturel læring

Lære  direkte om andre kulturer fra internationale ressourcer (video, biografier, blog, osv.) eller invitere gæster fra andre lande i forbindelse med undervisningen. Derved kan eleverne se, at læreren værdsætter ideer, historier og holdninger fra andre lande. Det kan også give eleverne mulighed for at se forhold fra andre perspektiver, selv om de ikke nødvendigvis er enige.

Image of young monks reading

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org