Deduktive og induktive argumenter

Argumenter kan opdeles i deduktive og induktive argumenter.

Deduktiv argumentation

Deduktiv argumentation ligger tæt op ad den rene logik. Den vil altid være sand eller falsk. Hvis præmisserne er sande, kan det deduktive argument ikke være falskt.

Det deduktive argument har følgende form:

Alle hunde er pattedyr.
Samson er en hund.
ERGO er Samson et pattedyr.

deductive arguments image

Induktiv argumentation

Induktiv argumentation arbejder kun med sandsynlighed, præmisserne garanterer ikke at konklusionen er sand. Hovedparten af de argumenter, vi møder i dagligdagen, er induktive.

Når man er induktiv, så forsøger man at udtale sig om det man ikke har observeret endnu. Man forsøger at lave en generalisering, men induktive argumenter kan aldrig helt garantere at konklusionen er sand. 

Præmis 1: Broen X bliver tit kontrolleret af kvalificerede ingeniører.
Præmis 2: Køretøjer har kørt over broen i årevis.
Konklusion: Derfor vil det være sikkert at køre over broen i morgen.

Vi bruger induktive argumenter når vi manøvrerer i en verden, hvor vi træffer beslutninger baseret på sandsynlighed. Da induktive argumenter ikke logisk kan garantere at konklusionen er sand, må vi bruge udtryk som ”formodentlig” eller ”højst sandsynligt”.

Induktive argumenter er baseret på den konkrete situation, hvorfra man prøver at udlede en generel sammenhæng.

Induktive argumenter går fra det specifikke til det generelle niveau.

Deduktive argumenter tager udgangspunkt i det generelle og forsøger at teste antagelser på konkrete observationer.

Vi begynder med en generel påstand (en hund er et pattedyr) og når frem til en specifik konklusion vedrørende en individuel hund, Samson.

Induktiv argumentation begynder i en konkret situation hvorfra der generaliseres.

Præmisserne formodes at understøtte konklusionen, men gør den ikke automatisk sand. Konklusionen anses for at være en hypotese.

Hvis vi skal evaluere et argument, må vi starte med at skelne mellem det induktive og det deduktive og være klar over at et induktivt argument ikke kan være logisk sandt, men i bedste fald sandsynligt.

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org