Aktivitet 5: Rollespil

Aktivitet 5: Rollespil En god metode til at praktisere kritisk tænkning i en gruppe består i at starte en parallel tænkeproces baseret på rollespil. Denne metode give mulighed for at anskue en hypotese fra forskellige vinkler. Ud fra et bestemt emne får hver elev (...

Aktivitet 4: Djævelens advokat

Aktivitet 4: Djævelens advokat Eleverne sidder på stole overfor hinanden. En elev vælger et synspunkt og den anden elev fremfører det modsatte synspunkt. Denne metode kan anvendes til at sikre en kontrolleret debat hvis læreren bemærker at der findes to polariserede...

Aktivitet 3: Tavs gulvdiskussion

Aktivitet 3: Tavs gulvdiskussion Læreren skrive et emne med store bogstaver på et stykke papir, som lægges på gulvet. Eleverne skal skrive alle ideer, associationer og spørgsmål ned. De kan også kommentere noget,som andre har skrevet. Så lægger de deres papir ved...

Aktivitet 2: Styret debat

Aktivitet 2: Styret debat Fart debat Læreren kommer med et udsagn om det valgte emne. Udsagnet skal være let forståeligt og lægge op til en vis uenighed i klassen. For eksempel. ‘Krig kan aldrig forsvares ’eller ‘Regeringen bør ikke bruge penge til ulandsbistand når...

Aktivitet 1 : Styret brainstorming

Aktivitet 1 : Styret brainstorming Brainstorm i enkelt cirkel Elever står i rundkreds. Den første elev udtaler sig om det valgte emne. Den næste fortsætter og bygger videre på hvad forgængeren sagde ved enten at være enig eller uenig og begrunde hvorfor. Det...