Aktivitet 5: Rollespil

Aktivitet 5: Rollespil

En god metode til at praktisere kritisk tænkning i en gruppe består i at starte en parallel tænkeproces baseret på rollespil. Denne metode give mulighed for at anskue en hypotese fra forskellige vinkler.

Ud fra et bestemt emne får hver elev ( eller gruppe af elever) en rolle, som repræsenterer en position. Rollen kan være kendetegnet ved:

  • Neutral position:  personen giver kun udtryk for fakta med simple, korte og informative udsagn. 
  • Positiv  position: personen fremsætter positive udsagn, understreger fordele ved en ide. 
  • Position imod:  personen fremsætter negative udsagn, fokuserer på risici og farer.
  • Djævelens advokat: personen går til modangreb på udsagn for og imod.
  • Kreativt perspektiv: personen søger alternative muligheder, tænker ud af boksen.