Aktivitet 3: Tavs gulvdiskussion

Aktivitet 3: Tavs gulvdiskussion

Læreren skrive et emne med store bogstaver på et stykke papir, som lægges på gulvet.

Eleverne skal skrive alle ideer, associationer og spørgsmål ned. De kan også kommentere noget,som andre har skrevet. Så lægger de deres papir ved siden af det, de kommenterer.

Flere kan skrive ad gangen.

Eneste regel er at der ikke må tales under øvelsen.

Efter et aftalt tidsrum (det kan være 30 minutter eller mere, kommer an på eleverne) starter en diskussion af hvad der er skrevet på papirerne.