ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο πολιτισμός μου δεν είναι μία στολή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο πολιτισμός μου δεν είναι μία στολή

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές/-ριες θα γνωρίσουν την καμπάνια «Είμαστε πολιτισμός, όχι μία στολή» (We’re a culture, not acostume) που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με την καμπάνια. Εναλλακτικά, μπορεί να εκτυπώσει κάποιες αφίσες της καμπάνιας. Έπειτα, ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να γράψουν μία έκθεση σχετικά με το θέμα της καμπάνιας. Η έκθεση μπορεί να διαπραγματεύεται τις ακόλουθες ερωτήσεις (επιλέξτε μόνο μία):

  • Οι άνθρωποι που ξεκίνησαν την καμπάνια παραπονιούνται για κάτι. Τι είναι αυτό και σε ποιο βαθμό συμφωνείτε μαζί τους;
  • Τι είδους στερεότυπα αντιμετωπίζονται στην καμπάνια με τις αφίσες; Πώς αισθάνεστε ότι αυτά τα στερεότυπα επηρεάζουν τη δική σας ζωή;
  • Ποιο είναι το μήνυμα της καμπάνιας με τις αφίσες σχετικά με τις Απόκριες και άλλου είδους γιορτές που χρησιμοποιούν στολές; Έχετε ξανασυναντήσει αυτό το μήνυμα; Μπορεί η καμπάνια να αλλάξει κάτι σχετικά με την επιλογή της στολής σας για τις Απόκριες;

Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε δικές σας ερωτήσεις για την έκθεση. Μία παραλλαγή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον καταμερισμό ρόλων (σύμφωνα με τους ανθρώπους στις αφίσες και τα άλλα άτομα που θα ανήκουν στην «πλειονότητα») και να ξεκινήσετε μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate) ανάμεσα σε δύο διαφορετικές θέσεις.

Διαδικτυακές πηγές:
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html 
http://www.lspirg.org/costumes