ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Εισχωρήστε στον κύκλο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Εισχωρήστε στον κύκλο

Αυτή η άσκηση διαπραγματεύεται τις σχέσεις πλειονότητας/μειονότητας και τους κοινωνικούς και πολιτικούς μηχανισμούς που διαιρούν την κοινωνία. Στοχεύει να προσφέρει στα άτομα την εμπειρία του να είναι μέρος την πλειονότητας αλλά και της μειονότητας καθώς και να αναλύσει στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να γίνουμε αποδεκτοί/-ές από την πλειονότητα.

Οδηγίες:

  1. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 6-8 ατόμων.
  2. Ζητήστε από την κάθε ομάδα να επιλέξει ένα άτομο που θα είναι «ο/η παρατηρητής/-ρια» και ένα δεύτερο άτομο που θα είναι το άτομο εκτός της ομάδας, «ο/η ξένος/-η».
  3. Πείτε στα μέλη της ομάδας να σταθούν ώμο με ώμο και να δημιουργήσουν έναν κύκλο όσο πιο σφιχτό γίνεται, ώστε να μην υπάρχει χώρος ανάμεσα στα άτομα.
  4. Εξηγήστε ότι «ο/η ξένος/-η πρέπει να προσπαθήσει να μπει μέσα στον κύκλο, ενώ όσοι/-ες αποτελούν τον κύκλο πρέπει να προσπαθήσουν να τον/την κρατήσουν απ’ έξω.
  5. Πείτε στους/στις παρατηρητές/-ριες να κρατούν σημειώσεις σχετικά με τον χρόνο και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τόσο τα άτομα του κύκλου όσο και ο/η ξένος/-η.
  6. Μετά από δύο ή τρία λεπτά, και ανεξάρτητα με το αν έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν στον κύκλο ή όχι, το ξένο άτομο μπαίνει στον κύκλο και ένα άλλο μένει απ’ έξω. Η δραστηριότητα τελειώνει όταν όλα τα μέλη της κάθε ομάδας έχουν προσπαθήσει να εισχωρήσουν στον κύκλο.

Αποτίμηση και αξιολόγηση:

Καθίστε όλοι/-ες μαζί για να συζητήσετε τι συνέβη και τι αισθανθήκατε. Ξεκινήστε ρωτώντας τους/τις παίκτες/-ριες: Πώς αισθανθήκατε όταν ήσασταν μέρος του κύκλου; Πώς αισθανθήκατε όταν είχατε τον ρόλο του ξένου ατόμου; Τα άτομα που κατάφεραν να εισχωρήσουν στον κύκλο, ένιωσαν διαφορετικά από τα άτομα που δεν το κατάφεραν;

Παραλλαγές:

Αν υπάρχουν αρκετά άτομα για να παίξετε αρκετούς κύκλους, τότε μπορείτε στην αρχή να ζητήσετε από τις ομάδες να επιλέξουν ένα όνομα. Αυτό θα ενισχύσει την αίσθηση της ομαδικής ταυτότητας. Τότε, μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι με το ξένο άτομο να είναι μέλος μιας άλλης ομάδας. Στο τέλος του γύρου, το ξένο άτομο θα πρέπει να επιστρέψει στην αρχική του ομάδα είτε έχοει εισχωρήσει στον κύκλο είτε όχι. Αυτό μπορεί να τονίσει το αίσθημα της μοναξιάς που νιώθουν τα άτομα όταν θεωρούνται «ξένα».

Προτάσεις για τη συνέχεια:

Προτείνετε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να σκεφτούν και να πουν πώς θα μπορούσαν να έχουν μια πιο συνειδητή ιδέα της συμπεριφοράς τους, ιδιαίτερα όταν, χωρίς να το θέλουν έχουν αποκλείσει άτομα από την ομάδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν αντιπρόσωποι από όλους τους τομείς της τοπικής κοινωνίας μέσα στις τοπικές ομάδες, συλλόγους, κοινότητες και οργανισμούς; Θα μπορούσαν αν ήθελαν να συμμετέχουν; Τι τους/τις αποθαρρύνει; Τι θα τους/τις ενθάρρυνε να συμμετέχουν; Αποφασίστε ποια δράση θα μπορούσατε να αναλάβετε για να είστε σίγουροι/-ες ότι όλοι/-ες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής.