Aktivitet 4: Min kultur er ikke et kostume

Aktivitet 4: Min kultur er ikke et kostume

I denne øvelse introduceres eleverne til kampagnen “Vi er en kultur, ikke et kostume” (“We’re a culture, not a costume”, der blev indledt af studerende fra University of Ohio (https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html).

Bed eleverne om at hente information på internettet om kampagnen. Alternativt kan læreren udskrive forskellige plakater fra kampagnen. Derefter bliver eleverne bedt om at skrive et essay om emnet, som kampagnen behandler. Essayet kan adressere følgende spørgsmål (vælg kun et):

  • De mennesker der har startet denne kampagne er utilfredse over noget. Hvad er det, og i hvilken grad er du enig/ uenig med dem?
  • Hvilke former for stereotyper retter plakat kampagnen sig imod? Oplever du, at de stereotyper eksisterer og virker i dit liv?
  • Hvad er plakat kampagnens budskab med hensyn til fastelavn, halloween eller andre udklædningsfester? Har du været bevidst om det budskab før, og vil kampagnen ændre noget hvad angår dit valg af udklædningskostumer?

Du kan også tænke over dine egne spørgsmål til essayet. En anden variation kan være at fordele roller (i henhold til folkene på plakaterne og andre elever) og afholde en debat mellem de forskellige holdninger.

Internet kilder:
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
http://www.lspirg.org/costumes