ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ετοιμάστε την τσάντα μετανάστευσής σας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ετοιμάστε την τσάντα μετανάστευσής σας

ΜΕΡΟΣ 1: Πακετάρισμα (10-15λεπτά)

Οδηγίες:

Κάθε μαθητής/-ρια θα παίξει έναν ρόλο: Αιτών/-ούσα άσυλο, πρόσφυγας, εγχώριος/-α μετανάστης/-ρια, διεθνής μετανάστης/-ρια και παράτυπος/-η μετανάστης/-ρια.

Οδηγία: Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να καταγράψουν ένα ιστορικό μετανάστευσης για το ταξίδι τους και να εκφράσουν τι, υποθετικά, θα έπαιρναν μαζί τους στην τσάντα τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Θετικά συναισθήματα/ Αρνητικά συναισθήματα/ Φόβοι/ Δυνατότητες·
  • Ιστορικό (π.χ. παιδί μετανάστης/-ρια, μόνος/-η, με οικογένεια)· λόγοι μετανάστευσης· δυσκολίες· τρόπος ταξιδιού·
  • Προετοιμαστείτε να δικαιολογήσετε αυτά που επιλέξατε, π.χ. Θα έπαιρνα μαζί μου τη θλίψη/την ελπίδα γιατί…

Υλικά:

ένα έντυπο με εικόνες από βαλίτσες ή τσάντες που θα μοιράσετε στους/στις μαθητές/-ριες· μία σφραγίδα.

ΜΕΡΟΣ 2: Έλεγχος Συνόρων  (10 λεπτά)

Οδηγίες:

Βήμα 1. Οι μαθητές/-ριες θα σχηματίσουν 2-3 σειρές στην αίθουσα και θα πρέπει να περάσουν τον έλεγχο συνόρων, όπου θα πρέπει να πουν στον/στην εκπαιδευτικό και στην υπόλοιπη τάξη την ιστορία τους και τι πήραν μαζί τους στη βαλίτσα.

Βήμα 2. Ο/Η εκπαιδευτικός δεν ακούει τις ιστορίες όλων των μαθητών/-ριών. Απλώς, διακόπτει κάποιους/-ες και επιλέγει…

  • Να αφήσει μερικούς/-ες να περάσουν βάζοντας μία σφραγίδα στο χαρτί τους και αφήνοντάς τους/τες να κάτσουν στις θέσεις τους.
  • Να μην επιτρέψει την είσοδο σε κάποιους/-ες μαθητές/-ριες, όποια και αν είναι η ιστορία τους και τους/τις βάζει να κάτσουν κοιτώντας στην αντίθετη πλευρά της αίθουσας.
  • Να επιτρέψει σε κάποιους/-ες την προσωρινή είσοδο με πιθανότητα απέλασης και τους/τις βάζει να σταθούν δίπλα από τις καρέκλες τους.

Συζητήστε τα συναισθήματα των μαθητών/-ριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συζητήστε το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης και των συνόρων. Συζητήστε τις απόψεις σχετικά με τους/τις πρόσφυγες, τους/τις μετανάστες/-ριες και τους/τις παράτυπους/-ες μετανάστες/-ριες.

Υλικά:

Έντυπο με τις εικόνες της βαλίτσας/τσάντας και μία σφραγίδα.

Συνολική διάρκεια:

45 λεπτά