ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Παγκόσμιες Γνώσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Παγκόσμιες Γνώσεις

Οδηγίες:

Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/-ριες σε 3 ομάδες, με μία ομάδα μεγαλύτερη των άλλων 2 και προετοιμάζει έναν παγκόσμιο χάρτη ή μία υδρόγειο. Αφού περιστρέψει την υδρόγειο, ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει μία χώρα και ορίζει μία εργασία για κάθε ομάδα:  

1. Ομάδα πληροφόρησης: Ο ρόλος τους είναι να δίνουν πληροφορίες σχετικές με τη χώρα που επιλέχθηκε (χώρα, όχι ήπειρο). Οι πληροφορίες είναι όσα περισσότερα μπορούν να πουν από αυτά που «γνωρίζουν, υποθέτουν ή έχουν ακούσει» σχετικά με τη χώρα (δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε βιβλία).

2. Κριτικοί στοχαστές: Είναι η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, ώστε να μπορέσουν να διαιρεθούν σε 3 υποομάδες, με τις ταμπέλες «ψευδείς ειδήσεις» (fake news), «αλήθεια» ή «στερεότυπο». Αυτές οι ομάδες, ως κριτικοί στοχαστές, μπορούν να κρίνουν αυτό που έχει ειπωθεί από την ομάδα πληροφόρησης δείχνοντας την ταμπέλα που τις εκφράζει και εξηγώντας την επιλογή τους.

3. Υπηρεσία πληροφοριών: Αυτοί/-ές οι μαθητές/-ριες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι υπεύθυνοι/-ες για τη διερεύνηση όλων των χωρών για τις οποίες η ομάδα πληροφόρησης δεν γνωρίζει τίποτα. Αφού βρουν τις σχετικές πληροφορίες δίνουν στην τάξη τα ¾ των πληροφοριών, π.χ. τοπικό φαγητό, πλειονότητα του πληθυσμού ή πολιτισμική ομάδα.

Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αν κριθεί απαραίτητο, καθώς κάποιες πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται με περισσότερες από μία κατηγορίες.

Οδηγίες συζήτησης:

 

Κάτι που είναι 
Παράδειγμα
Ταμπέλα
Γεγονός
  • Ονοματίστε την ήπειρο στην οποία βρίσκεται η χώρα.
  • Ποιος πληθυσμός αποτελεί την πλειονότητα του πληθυσμού της χώρας
«Αλήθεια»

Εντελώς ψευδές

Λάθος τοποθεσία

«Ψευδείς ειδήσεις»

Γενικευμένη/κοινωνική γνώμη

Οι άνθρωποι εκεί είναι…

«Στερεότυπο»

Υλικά:

Ένας χάρτης χάρτινος ή ψηφιακός, ένα έντυπο με τις ταμπέλες, πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Συνολική Διάρκεια:

30-45 λεπτά